Racham, Eleos, Barmhartigheid – ben/wil IK…

(…) 13 Ga heen en leer, wat het betekent: ​Barmhartigheid​ wil Ik en geen offerande; (Uit Matteüs 9)

Moge de Here aan het huis van Onesiforus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en heeft hij mij gevonden. Moge de Here hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Here op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. (2 Timoteüs 1 : 16-18)

‘Barmhartigheid’ is een kernwoord in de Bijbel. Het heeft alles te maken met de NAAM van onze God. Wanneer Mozes de HEERE wil zien (Exodus 33/4), zegt God: Dat zou je niet overleven, Mozes. Ik zal echter mijn Naam uitroepen: ‘Heere, HEERE God, barmhartig en genadig …’ Met Psalmwoorden bezingen wij de Naam: ‘Barmhartig en genadig is de Heere… Loof de Heere, mijn ziel… Loof Hem die и kroont met barmhartigheid (Psalm 103).
Dit kernwoord schrijft de apostel Paulus tweemaal in de tekst die hierboven tussen haakjes staat. Op ‘barmhartigheid’ ligt dus duidelijk de nadruk. Dat de tweede Brief aan Timotheus mijn stille tijd ging vullen, hangt samen met een herinnering uit het verleden: een preek over niet zo bekende woorden van de apostel Paulus, die een halve eeuw geleden (!) indruk op mij heeft gemaakt.(1) Al mediterend, soms ook geschokt door wat er aan on-barmhartigheid plaatsvindt onder het mom van ‘Het recht moet zijn loop hebben’, gingen woorden over Gods barmhartigheid mijn gedachten ‘sturen’. Zij zijn ‘meegereisd’. Dit schrijf ik niet goed. Op onze levensreis worden we door de woorden van God gedragen en bewaard. Anders gezegd: De Heere bewijst dat Hij barmhartig is, dat Hij ons meeneemt op zijn reis door de tijd, dat Hij doet wat Hij belooft, trouw van generatie op generatie.

Paulus bidt het huisgezin van Onesiforus ‘barmhartigheid’ toe en vervolgens gebruikt hij hetzelfde woord in een zegenbede voor Onesiforus persoonlijk. Een aantal bijbel-exegeten gaat ervan uit dat de apostel via Timotheüs een zegenwens uitspreekt over het gezin van Onesiforus die niet oud is geworden. Deze broeder heeft voor Paulus – tijdens diens gevangenschap – veel betekend. De apostel is het niet vergeten dat hij zich voor hem – de gevangene! – ‘niet heeft geschaamd’ (vs. 16). Velen schaamden zich namelijk wel en hebben Paulus in de steek gelaten. Onesiforus begaf zich, door trouw nabij te blijven, in groot gevaar. Een apocrief geschrift vermeldt dat hij jong overleden is – als martelaar? – en dat zijn weduwe en de kinderen in groot verdriet en diepe zorg zijn achtergebleven. Zij hebben ‘barmhartigheid’ nodig, namelijk de zorg van God in het alledaagse leven. Zorg, door middel van de leden van de Gemeente (vgl. 4:19). De Heere kroont met barmhartigheid (Psalm 103).

Onesiforus heeft in praktijk gebracht wat Jezus zegt: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Matteüs 25). U hebt Mij niet laten ‘stikken’. U bleef trouw toen iedereen Mij liet vallen, toen allen zich voor Mij ‘schaamden’. Het contact werd te spannend, te duur, te… Men plakt iemand een etiket op. Verdiep je in de kerkgeschiedenis en volg de publicaties van Open Doors. Hetzelfde liedje, toen en vandaag: ‘Staatsgevaarlijk’. Paulus bidt om ‘barmhartigheid’. Daar is hij gevoelig voor. Niet zomaar wijst hij reeds in het begin van zijn brief op de omstandigheden van de ‘familie Onesiforus’. Wij zouden dit verwachten aan het einde van een persoonlijk schrijven: ‘Denk je ook aan de weduwe…?’ Dit staat nu voorop. Paulus weet uit ervaring hoezeer er behoefte is aan ‘barmhartigheid’. Dat gold ook van zijn Heiland: ‘Blijf hier en waak met Mij’. Toen vluchtten al zijn discipelen’.

De woorden van Jezus‘Ik was in de gevangenis’klinken op de jongste dag. Wanneer Paulus aan Onesiforus denkt, ziet hij in het verlengde van het aardse leven ‘die dag’ (vs. 18). Wij worden gedagvaard. Ook Onesiforus. De apostel bidt dat de Heere hem genadig zal zijn, dat hij ‘barmhartigheid’ mag vinden. Zou Paulus eraan twijfelen of het met zijn broeder wel goed zit? Dat niet. Hij weet echter dat ieder – juist als navolger van Christus – afhankelijk is en blijft, door de dood heen, van Gods barmhartigheid. ‘Eleos’ (Grieks), ‘racham’ (Hebreeuws) van ‘baarmoeder’, duidt op het erbarmen van een moeder met haar kind. ‘De Vader der barmhartigheid’ ontferme zich in moederlijke liefde over Onesiforus en de zijnen nu en op de jongste dag.

Hij erbarme zich over ons en de onzen, over de Kerk, over Israël. Wij bidden voor vandaag en met het oog op de toekomst – de grote dag van het oordeel: ‘Denk aan Uw barmhartigheid, Heere en aan Uw goedertierenheid, want die zijn van eeuwigheid’ (Psalm 25 : 6). En tot in eeuwigheid! ‘Laten we dan, ziende op Jezus , met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen …’ (Hebreeën 4) en onderweg achter Jezus aan belijden wat Jeremia – Ín de grootste smarten – zingt: ‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is Uw trouw!’ (Klaagliederen 3) Ook die laatste morgen.

(1) Dit betreft een preek van ds. C.Harinck. Na al die jaren – sinds mijn studententijd – bedient hij nog steeds het Woord van God.

Bron tekst: “Barmhartigheid” – Meditatie van dr. M. Verduin, Zeist in Ecclesia nr. 18 – september 2017

Bron afbeelding:  Pinterest

Uit Psalm 147

Halleluja!
Hoe goed is het te zingen voor onze God,
hoe heerlijk hem onze lof te brengen.
2 De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER,
Hij brengt de ballingen van Israël bijeen.
3 Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.
4 Hij bepaalt het getal van de sterren,
hij roept ze alle bij hun naam.
5 Groot is onze Heer en oppermachtig,
zijn inzicht is niet te meten.
6 De HEER richt de vernederden op
en drukt de goddelozen neer.
(…)

Matteüs 9 13 - I desire mercy, not sacrifice - Pinterest

 

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s