Het zwaard van Zijn mond…

(…) 5 Laten zijn getrouwen juichen in triomf, nog jubelen als zij te ruste gaan,
6 met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend ​zwaard​ in hun hand.
7 De volken laten boeten, de naties bestraffen,
8 hun koningen in boeien slaan, hun ​leiders​ met ketenen binden,
9 het geschreven recht aan hen voltrekken:
dat is de ​glorie​ voor al zijn getrouwen.

Halleluja! (Uit Psalm 149)

HC Zondag 44 – Waarom laat ons dan God alzo scherp de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? (Luther 9e en 10e gebod)

[Behandelde tekst: Johannes 2 : 15]
‘En Hij maakte een gesel van touwtjes’… (1) (…) In de Openbaring van Johannes, in het eerste hoofdstuk, lezen wij dat de evangelist een Man ziet: ‘Uit Zijn mond ging een tweesnijdend, scherp zwaard, en Zijn aangezicht was als het licht van de zon in haar kracht’ (vgl. Openbaring 1 : 16). Jesaja zegt: ‘Hij zal de aarde slaan met de roede en het zwaard van Zijn mond’ (vgl. Jesaja 11 : 4).

Het is echter een zwaard dat niet ín Zijn mond inging, maar úit Zijn mond uitging. Dat betekent: Hij zal Zijn regering of zwaard in de mond dragen en alleen met de mond prediken en vermanen. Een zwaard of roede in de hand dragen dát komt de ouders en de overheid toe, die moeten de roede of het zwaard gebruiken.

Op deze manier noemt ook Paulus het Woord van God ‘het zwaard van de Geest’ (vgl. Efeze 6 : 17), en wil hij daarmee alle predikers van Gods Woord een voorbeeld geven hoe zij zich moeten gedragen (2). Namelijk dat zij aan de mensen onderwijs moeten geven door het ‘mondelinge zwaard’, dat is door het zwaard van de Geest of door het Woord van God. Dat is het zwaard of de roede waardoor men straft en vermaant, die komen uit de mond door de prediking. Zoals Jesaja zegt: ‘Door de roede van Zijn mond zal Hij het land slaan en zal Hij de goddelozen doden’ (vgl. Jesaja 11 : 4). In dit tekstdeel noemt Jesaja het Woord van God ‘de roede van Christus’ mond’. Dat gebeurt als God de ongelovige wereld verdoemt en bestraft. Als Hij zegt: ‘Wie niet gelooft, is al verdoemd (vgl. Johannes 3 : 18).

Wie de huwelijkstrouw verbreekt, steelt, de naaste belastert of de ouders niet gehoorzaamt, of wie God niet vreest en oneerbaar leeft, die is al dood en veroordeeld. Dat is het zwaard van Gods Woord, waarmee ik (door de verkondiging met Woord en daad – AJ) alles verdoem wat de mensen doen, en de hele wereld onder de zonde besluit (vgl. Romeinen 3 : 9 en Galaten 3 : 22). Daarmee sla ik echter niemand het hoofd af, ransel ik niemand af met een stok, maar sla, straf, stoot en oordeel ik alleen met de mond. (2) Op deze manier draagt Christus het zwaard in de mond, maar niet in de vuist. Het Woord van God is Zijn zwaard en roede, waarmee Hij de hele wereld bestraft.

(1)  (…) 15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de ​tempel​ uit, ook de schapen en de runderen. En het ​geld​ van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. (Uit Johannes 2)

(2) Dat er zoveel goddeloosheid en onrecht onder de mensen en volken is, is voor een niet te onderschatten deel te wijten aan Gods gemeenten, die op aarde de verkondiging van (heel) Gods Woord – o.a. die van de Wet – met woord en daad verzaken en daarvoor in de plaats liefst allerlei eigentijdse opvattingen en leringen aandacht geven en zich verkondigen laten, waardoor niet vooral heiliging van eigen leven wordt nagestreefd (als vrucht gevonden wordt!), maar ook daar allerlei “vrijgevochten” opvattingen en levenspraktijk “de ruimte” krijgt en wordt gegeven.

Maarten Luther: Auslegung des ersten und zweiten Kapitels Johannis, 1537-1538, vgl. WA 46,730,31 -731,29

Bron tekst: “Maarten Luther – Mijn enige troost – 365 dagen met de Heidelbergse Catechismus” samengesteld door H.C. van Woerden, Den Hertog uitgeverij.

Bron afbeelding:  Daily Bible Verses – blogger

Psalm 149 6-9 - Two edged sword in their hands - Daily Bible Verses

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Catechismus, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s