Het probleem van de ongelijkheid…

Gij zijt allen één in Christus. (Galaten 3 : 28)
Er is verscheidenheid in genadegaven… (1 Korintiërs 12 : 4)

(…) Voor het probleem van de ongelijkheid is geen ‘wereldse’ oplossing te vinden. Wij hebben hier met een godsdienstig, een christelijk probleem te maken. Gelijkheid is een voluit bijbels gegeven. Wij mensen zijn gelijk, jawel, maar alleen voor onze Schepper. Elke poging van atheïstische zijde om gelijkheid tot stand te brengen is in feite een heimelijk verzet tegen de verschillen, die de Schepper gewild heeft.

Er is, zegt de apostel, geen onderscheid tussen Jood en Griek, tussen slaaf en vrije, tussen man en vrouw; zij zijn allen één. Maar … deze eenheid is een eenheid in Christus. Zonder gemeenschap met God is Christus’ gemeente een hersenschim. En in deze gemeente heeft ieder zijn eigen inbreng. God heeft elk lid van het lichaam zijn eigenheid geschonken. leder heeft het recht (en de plicht!) om zichzelf te zijn, om zijn eigenheid, waardoor hij zich van anderen onderscheidt, te ontwikkelen. Alleen het christelijk gelijkheidsideaal, dat eerst de verschillen aanvaardt door van ieder mens zijn ‘eigen-aardigheid’ te accepteren, kan de vrijgevochten chaos doen verkeren in een gemeenschap

Hiermee staat of valt de gemeente. Wanneer wij ons als leden van het lichaam van Christus met het hoofd van het lichaam verbonden weten, dan gunnen wij de ander de talenten, die hij of zij – ten dienste van de gemeente(!) – heeft ontvangen. Het eigene van de ander stemt ons zelfs dankbaar, maakt ons blij. Wanneer dit niet het geval is, dan geven wangunst en eerzucht de toon aan, dan wordt de gemeente tot een massa.

De massa-mens heeft geen gezicht. Hij draagt een masker. Hij kent geen eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft geen overtuiging. Hij laat zich meedrijven op de stroom van de publieke opinie. Hij durft niet zichzelf te zijn. Het ‘Wees uzelf’ is bij hem aan dovemansoren gezegd, want hij is geen iemand, maar een niemand, een beklagenswaardige karikatuur van wat hij behóórt te zijn.

Is dit niet veelal het beeld van de kerk in onze dagen? Zij is geen echte gemeenschap meer. Zij is een gezelligheidsvereniging geworden, een fanclub. Het “strijdt om in te gaan” wordt niet meer gehoord. Bang om zich aan koud water te branden gaat men conflictsituaties uit de weg. Men zwijgt, wanneer men behoort te spreken. Als het recht verkracht wordt, kijkt men de andere kant uit. Want stel je voor, dat je ruzie krijgt, dat je alleen komt te staan.

God roept ons op onszelf te zijn. Alleen als lid van het lichaam van Christus zijn wij hiertoe in staat. Maar het “zelf’ als lid van het lichaam is ten nauwste verbonden met het “zelf’ van het hoofd, Christus, die, op Golgotha om onzentwille gedood, ons oproept tot navolging. En navolging kost strijd. Een strijd, die men niet kan ontgaan door de wereld zoveel mogelijk te ontlopen. Neemt daarom de wapenrusting Gods en strijdt de goede strijd van het geloof om straks te mogen ingaan in zijn koninkrijk. Zonder deze strijd komen wij niet binnen. (…)

Bron tekst: Gedeelte uit meditatie van dr. J.G. Barnhoorn (Nunspeet) in Ecclesia (nr. 17 – augustus 2017).

Uit begin van de meditatie: (…) Van hen, die hiertegen (nivellering vanwege het “revolutionaire” gelijkheidsdenken – AJ) in het geweer kwamen, moet als eerste de 19e-eeuwse christen-denker Sören Kierkegaard genoemd worden. De gedachte, dat het mogelijk zou zijn een samenleving te realiseren, waarin mensen zich op gelijke basis ongehinderd kunnen ontplooien, zonder dat dit ten koste gaat van anderen, beschouwde hij als een illusie.(…)

Kierkegaard geciteerd: Ook het verstand is een gave van God mits men het in vrees en beven gebruikt om de waarheid bloot te leggen.

Bron afbeelding:  Pinterest

Psalm 111 10-12 - The fear of the Lord - Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s