Ons lijden niet maatgevend…

(…) 16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig ​gewicht​ van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. (Uit 2 Korintiërs 4)

Op zondag 20 juni 1535 heeft Luther zowel in een morgen- als in een middagdienst gepreekt over Romeinen 8 : 18. Het opschrift bij deze vervolgpreek is in het Nederlands: Een christelijke en heerlijke troost in allerlei lijden en droefheid, uit het achtste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen door dr. Martinus Luther gepreekt Anno 1535.’

‘Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden’ (Romeinen 8 : 18, weergave DB 1545).

Let er nu eens op hoe Paulus zijn rug naar de wereld keert en zijn aangezicht naar datgene wat aan ons zal geopenbaard worden. Het is net alsof hij op aarde geen ongeluk of ellende, maar alleen pure vreugde ziet. ‘Hoe slecht het ook met ons gaat,’ zegt hij, ‘wat is toch ons lijden, vergeleken met de onuitsprekelijke vreugde en heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden? Het is niet waard dat men dít tijdelijke lijden tegen het andere zou opwegen of zelfs maar een “lijden” zou noemen!’

Hier ontbreekt het ons echter aan: dat we deze voortreffelijke en uitnemende heerlijkheid, die wij moeten verwachten, niet met onze lichamelijke ogen kunnen zien en niet met onze handen kunnen tasten. Dan zouden we immers pas bevatten wat het inhoudt dat we nooit meer zullen sterven, nooit meer honger of dorst zullen hebben, én bovendien dat we een lichaam krijgen dat nooit meer hoeft te lijden of ziek te zijn.

Wie zelfs al het mogelijke lijden en ongeluk – en nog tienmaal erger! – in gedachten kon nemen, die zou nóg zeggen: ‘Wat is al dit tijdelijke lijden vergeleken met het komende eeuwige leven?’ Want wat is het tijdelijke lijden – hoe lang het ook mag duren – als we het zouden zien in vergelijking met de eeuwige vreugde? Het lijden op aarde is ook niet waard dat men het zou roemen en er een verdienste voor God van zou maken [of: het als een betaling voor de zonden zou zien, hcvw].

Christenen moeten leren dat het oneindige helemaal niet te vergelijken is met het eindige. Wat is immers één stuiver vergeleken met een hele wereld vol guldens? Hoewel deze vergelijking nog niet opgaat, omdat zowel het één als het ander vergankelijk is. Daarom is al ons lijden in deze wereld – niets, in vergelijking met het heerlijke, eeuwige leven dat we daar zullen zien en eeuwig zullen bezitten. Daarom bid ik u, lieve broeders, wees voor geen enkel lijden bevreesd, al zou u uw leven erbij laten.

Als u ware mede erfgenamen van Christus bent, dan moet het lijden een stukje van uw erfenis zijn, namelijk, dat u ook mét Hem moet lijden. Maar wat is toch dit lijden vergeleken met de eeuwige heerlijkheid, die reeds voor u bereid en verworven is door het lijden van uw Zaligmaker Jezus Christus?

Het is toch niet waard om met elkaar vergeleken te worden? Zó maakt Paulus al het lijden op aarde zo klein als een druppeltje water en een gloeiend vonkje, maar de komende heerlijkheid – die wij gelovig verwachten – zo groot als een eindeloos grote zee en een onbegrijpelijk groot licht.”

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1535, vgl. WA 41, 303, 7-38

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com

Bron afbeelding: Lucas Cleophas

2 Petrus 1 5-7 - make evry effort to supplement your faith - Lucas Cleophas

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s