Hoort naar Hem…

(…) 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn ​uitverkorene, luister naar Hem!’ 36 Toen de stem verstomd was, was ​Jezus​ weer alleen. (Uit Lukas 9)

Een koninkrijk zonder Exodus, zonder kruis?

(…) Een koninkrijk zonder Exodus, zonder kruis. Maar in dit ideaal wordt de realiteit van zonde en ongeloof en daarmee de noodzaak van deze uittocht verdonkeremaand. De hemel wil dat niet, het kan ook niet. Het heilsplan van God moet volbracht worden. Wanneer de wolk die drie lichtende gestalten overschaduwt klinkt er een stem: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. Eerder, bij de doop van Jezus klonken ook deze woorden. Hoort naar Hem, staat er met alle nadruk. (1)

Wanneer deze stem klinkt is Jezus alleen. Opmerkelijk is dat. Hij alleen. In Wie wet en profeten vervuld zijn, al Gods beloften ja en amen. Hij wordt gezien. Hij alleen. Dat betekent vooral dat ons oog op Hem mag gericht zijn, in Wie wet en profeten vervuld worden. Dan alleen kunnen we werkelijk verder. Dan is er hoop en moed in ons leven. Jezus alleen, wil ook zeggen: alleen Hij, in die eenzaamheid. Hij treedt de pers alleen. Hierna zwijgen de discipelen. In die dagen vertellen ze niemand iets van hetgeen ze gezien hebben. In die dagen betekent: de dagen voor kruis en opstanding. Later zullen ze het begrijpen. Petrus zal in een van zijn brieven op dit moment teruggrijpen.

Onbegrip

We hebben soms het gevoel dat niemand ons begrijpt. Toch kan er een mens op onze weg komen die begrijpt wat er omgaat in ons hart. De Here Jezus ontmoette enorm veel onbegrip, zelfs bij Zijn discipelen die zojuist een belijdenis hadden uitgesproken. Mozes en Elia, van Godswege gezonden, spraken met Hem over de uittocht die Hij moest volbrengen.

Het evangelie gaat vanaf dit moment daar steeds sterker opaan. Achter Hem aan gaan, niet in de zin van achterna lopen maar werkelijk volgen als discipel, betekent zelfverloochening, smaad, maar het brengt je bij het kruis (1), het banen van een weg, waar door de schuld geen weg is. In Zijn uittocht neemt Hij heel Zijn volk mee. Hij gaat vooraan. Hij baant de weg.

Zijn uitgang houdt de ingang in in het beloofde land. Wie Mij wil volgen… Wilt u dat? Wanneer we Hem niet volgen, wordt ons niet gevraagd onszelf te verloochenen, is er niet de smaad van Christus, kunnen we een wereld winnen maar lopen we het heil mis. Wanneer we achter Hem aan gaan, onszelf verloochenen, Zijn smaad dragen, mogen we langs de door Hem gebaande weg gaan. De vervulling van wet en profeten. (1) Niemand ziende dan Jezus alleen. En als er Eén is die ons begrijpt en met ons kan meevoelen, dan Hij.

(…) 18 Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de ​heilige​ berg waren. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden (1), als op een ​lamp​ die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de ​morgenster​ opgaat in uw ​hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele ​profetie​ uit de Schrift (1) een eigenmachtige uitleg toelaat, 21 want nooit is een ​profetie​ voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de ​heilige​ Geest. (Uit 2 Petrus 1)

(…) Het is echter een blijk van Gods ​genade​ wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook ​Christus​ heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 Die geen enkele ​zonde​ beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die ​rechtvaardig​ oordeelt. (Uit 1 Petrus 2)

(1) “Geef ons heden ons dagelijks Brood”, dat is: schenk ons Christus door de kracht van de Heilige Geest, opdat wij uw Naam heiligen, Uw wil zoeken te verstaan en zullen doen en opdat wij eerst Uw Koninkrijk en zijn gerechtigheid zullen zoeken en dienen.
Hoe zullen wij dat kunnen als wij dat “dagelijks Brood” niet dagelijks eerst tot ons nemen uit Gods Woord, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, want daarin komt Christus tot ons door de kracht van de Heilige Geest. (Zie o.a. 1 Petrus 1 : 21 en 2 Timoteüs 3 : 16-17)

Bron tekst: Lukas – deel 2 – “Op de berg” van ds. D.M. van de Linde (Voorhoeve, NUGI 632)

Bron afbeelding: Israël Gods keuze – Weebly

Wie in Mij gelooft - stromen van levend water - Israël Gods keuze - Weebly

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s