Demas heeft mij verlaten… (I)

“Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.” (Lukas 21 : 19)

Demas. Wij weten wel niet zo bijzonder veel van hem, en hij is ook niet een zó op de voorgrond tredende figuur als bijvoorbeeld Barnabas en Markus, twee mannen in de schaduw van Paulus, over wie wij vroeger reeds spraken, maar toch is hij een medearbeider van de grote heidenapostel geweest, en blijkens de schaarse gegevens in Paulus’ brieven niet een van de minst gewaardeerde medearbeiders.

(…) De wijze waarop Paulus zijn naam voor het laatst vermeldt, is voor Demas niet zo erg eervol. Hij schrijft: „Demas heeft mij verlaten”. In de oorspronkelijke tekst staat het nog scherper: „Demas heeft mij in de steek gelaten”.
Maar het motief, dat de apostel aangeeft voor deze verlating is nog erger: „uit liefde voor de tegenwoordige wereld”!

(…) Vast sta voorlopig alleen, dat Paulus deze woorden zonder enige bitterheid heeft neergeschreven. Er klinkt integendeel een diepe smart in door. Dat Demas dit heeft kunnen doen, stemt hem tot grote droefheid. Paulus staat hier voor een raadsel. Hij begrijpt er niets van. Van wie hij nu ook een trouweloze verlating had kunnen vermoeden, van Demas zeker niet.

(…) Uit de enkele „close ups” in Paulus’ brieven van Demas is wel duidelijk te merken, dat hij niet de eerste de beste was. Er zijn sommige mensen, die vrij permanent aan de zelfkant der kerkelijke samenleving rondzwerven, en als zij vroeg of laat eclipseren, staat eigenlijk niemand daar verwonderd van te kijken. Tot deze categorie behoorde Demas stellig niet. Hij was integendeel een meelevend man, en een toonaangevende figuur.

(…) De veronderstelling zal zeker niet te gewaagd zijn, dat hij geboortig was uit Thessalonica, en dat hij daar door de prediking van Paulus uit het heidendom is getrokken en overgegaan tot het christendom. Bij deze „bekering” is het evenwel niet gebleven. Wat wij zo dikwijls lezen van de bekeerlingen in de oude christelijke kerk (en wat eigenlijk voor ieder christen vanzelfsprekend behoorde te zijn) gold ook voor Demas. Hij is ook getuige geworden van Christus, en hij heeft zijn krachten en gaven spontaan in dienst van het evangelie gesteld.

(…) In zijn brief aan Filemon noemt Paulus hem dan ook naast Markus, Aristarchus en Lukas onder zijn medearbeiders (vs 24).
In Colossenzen 4 : 14 noemt de apostel hem alweer in één adem met Lukas, en laat zijn groet overbrengen aan de gemeente ter plaatse, waaruit blijken kan, dat Demas ook in de kerk van Colosse een bekende figuur was. De beide hier genoemde brieven — en dat geeft aan het leven van Demas nog meer perspectief — zijn geschreven vanuit Rome, toen Paulus daar gevangen zat. Demas heeft dus niet alleen zijn huis en haard, zijn familie en geboortestad en waarschijnlijk ook zijn zaak achtergelaten, om Paulus te volgen in dienst van het evangelie, maar hij is er evenmin voor teruggedeinsd Paulus’ metgezel te blijven gedurende zijn gevangenschap, “de hitte des daags en de koude des nachts” delend met zijn geliefde meester.

(…) Demas heeft gecapituleerd! Het gerucht vliegt door de gemeente als een schuwe vogel. Het gaat als een schokkend bericht van mond tot mond: Demas is gedeserteerd! Demas heeft niet slechts z’n dienst opgezegd, maar hij heeft de kerk de rug toegekeerd.

Ach, mijn broeder!

(…) 33 Petrus​ zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen zich aan U ergeren en U afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus​ antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus​ zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere ​leerlingen​ vielen hem daarin bij. (Uit Matteüs 26)

Bron tekst: “Hoofdstuk XIII – Demas” uit “Dubieuze posten – figuren uit de Bijbel” van ds. H. Veldkamp (1895-1956)

Bron afbeelding:   Het Heilig Woord

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s