Levert de wetenschap ons betrouwbare kennis?

(…) 26 Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. 27 Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. (a) (uit Handelingen 17)

Citaat (1): “Prof. G. van den Brink gelooft terecht dat de natuurwetenschap betrouwbare kennis oplevert. Hij gaat niet mee in de soms opvallend postmoderne houding bij sommige christenen om wetenschap af te doen als „slechts een mening en interpretatie.” Terecht wijst prof. Van den Brink op de „tweeboekentheorie.” Hij gelooft dat God ons twee boeken heeft gegeven, het boek van de Schrift én het boek van de natuur (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2). God is auteur van beide boeken, en in beide is Hij geloofwaardig. Als wij daartussen spanningen waarnemen, ligt dat niet aan de betrouwbaarheid van deze boeken, maar aan onze gebrekkige interpretatie van een van beide boeken.”

Opgemerkt:  Precies op het punt van de “betrouwbaarheid van de wetenschap” zit de crux! Wetenschap levert ons nooit betrouwbare informatie/kennis, ze levert ons alleen bruikbare informatie/kennis! Alleen Gods Woord geeft ons betrouwbare kennis! Alleen op wat Gods Woord ons leert kunnen we “ons levenshuis” bouwen (2).

Omdat de wetenschap ons bruikbare informatie en kennis oplevert, daarom menen veel mensen dat de wetenschap ook betrouwbare informatie/kennis levert en dat je daarom je vertrouwen kunt geven aan de wetenschap. Velen geven zelfs liever hun vertrouwen aan de wetenschap, en bouwen daarop “hun levenshuis” (3), dan dat ze op God vertrouwen en op Hem “hun levenshuis” bouwen.

De woorden betrouwbaar en vertrouwen kunnen we waar het de wetenschap betreft beter maar niet gebruiken, maar daarvoor in de plaats zeggen dat we wetenschappelijke resultaten bruikbaar achten en daarom in de levenspraktijk willen gebruiken (bijvoorbeeld om veilig met een vliegtuig van A naar B te vliegen of om een veilige brug te bouwen).

Waar het in de wetenschap gaat om (onderzoek/resultaten van) zaken als de opbouw van de geologische kolom (onderzoek en verklaring ligging en rangschikking aardlagen) of over de evolutie van de soorten (onderzoek en verklaring van de oorsprong en verscheidenheid dier- en plantensoorten) daar zijn de wetenschappelijke resultaten zelfs niet bruikbaar te noemen voor praktisch wetenschappelijke/menselijke toepassing! Daar zijn ze alleen maar te gebruiken om de onderzoeksresultaten binnen een bepaalde theorie een plaatsje te geven (4), maar bruikbaar maken van dit soort wetenschap is helemaal niet aan de orde en ook kan het ons geen enkele zekerheid verschaffen over of er ook daadwerkelijk evolutie (van hogere soorten uit de lagere) heeft plaatsgevonden. Er valt geen enkele betrouwbaarheid uit dit soort wetenschappelijk onderzoek en haar resultaten af te leiden en we kunnen ons vertrouwen er dus ook niet aan geven!

De Bijbel houdt ons voor dat de natuur ons Gods eeuwige kracht (a) doet zien en beseffen (o.a. in Jesaja, in Handelingen 17 en Romeinen 1) en de mens daarmee ontdekt aan en stelt voor zijn verantwoordelijkheid tegenover God. Maar verantwoordelijkheid veronderstelt Goddelijke Woordkennis (het geeft de mens dus zaak te zoeken naar een God die zich door Zijn Woord geopenbaard heeft: en dan geldt “zoekt en gij zult vinden”!) en die Woordkennis kan de natuur ons niet geven, ook al spreekt zij “een eigen taal”! Paulus stelt dat op grond van die “boek-der-natuur-kennis” niemand te verontschuldigen is!

(a) Die kennis is vanaf het begin van de schepping zichtbaar geweest en de mens is in de loop van de tijd (lees de eerste 11 hoofdstukken van Genesis) op een schuldige manier de God van de Woord-openbaring (daarbij) kwijtgeraakt! De mens had en heeft bij die “zoektocht” (zie Handelingen 17 : 16-34 – Paulus in Athene) “van nature” genoeg aan zijn eigen woorden/antwoorden: afgoden, of ze nu van hout of steen zijn, of dat het denkbeelden en/of wetenschap betreft). God Zelf heeft de niet meer (ver genoeg) zoekende mens opgezocht door tot Abraham (weer) Zijn Woord te richten…

(1) Zie de bronvermelding onderaan.
(2) Om kinderen op te voeden hebben ouders (en “onderwijzers”) het onderwijs van Gods Woord nodig, het is daarvoor zelfs onmisbaar,  maar wetenschappelijke kennis kan daarbij heel best gemist worden. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat wetenschappelijke kennis bij de opvoeding onbruikbaar is en (tijdelijk) nut kan opleveren!
(3) Heel de geschiedenis door valt te zien dat zelfs de beste/hoogste wetenschappelijke kennis van/in een “bepaalde/betreffende eeuw”  de mensen tot de meest dwaze inzichten en levenspraktijk kan brengen en heeft gebracht. Daarom kan de kennis van de wetenschap (en de daarop gebaseerde techniek) alleen zegenrijk gebruikt en toegepast worden wanneer de mens zich in alles onderwerpt aan Gods Woord en bidt om wijsheid voor en bij de toepassing van al zijn kennis en ervaring (kennis van en met Gods woord, maar ook wetenschappelijke kennis en vaardigheden) in de dagelijkse levenspraktijk.
(4) Ook creationistische wetenschap kan ons geen betrouwbare kennis leveren. Ze heeft wel het voordeel dat ze uitgaat van en zich richt op het betrouwbare Woord van God. Daarmee onderwerpt ze zich aan en geeft ze alle eer aan onze drie-enige God, zoals Die zich geopenbaard heeft door Zijn betrouwbare Woord, zoals ons dat geschonken is in en met “onze Bijbel”.

(…) 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit Hem komen ook wij voort.” 29 Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. (b) 30 God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, 31 want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een ​rechtvaardig​ oordeel over de mensheid zal laten vellen door een Man die Hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze Man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’ (Uit Handelingen 17)

(b) Dat kunnen dus ook afgoden zijn als wetenschap en techniek en allerlei ideologie of filosofie gestoeld op mensen wijsheid en niet op die van Gods Geest. (zie o.a.  1 Korintiërs 1-4 en Romeinen 1-4).

Bron tekst:  refdag.nl – „Geloof en wetenschap te veel gescheiden werelden” – dr. G.A. van den Brink (RD 13-07-2017)

Bron afbeelding: SlidePlayer

Handelingen 17 - uit rede van Paulus - SlidePlayer

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Natuur, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s