Het onvermogen van de rede…

“De zeelui werden bang en ieder riep tot zijn eigen god om hulp.” (Jona 1 : 5)

Lectures on Jonah – 1525/1526 (4)

(…) “De rede kan God niet goed identificeren – het kan de Godheid niet toeschrijven aan degene Die er uitsluitend recht op heeft. Het weet dat er een God is, maar het weet niet wie of wat de ware God is. Het deelt in dezelfde ervaring die de Joden hadden tijdens het verblijf van Christus op aarde. Toen Johannes de Doper getuigde van zijn aanwezigheid in hun midden, waren ze zich ervan bewust dat Christus onder hen was en dat Hij zich onder hen bewoog – maar zij wisten niet welke persoon het was. Het was ongelooflijk voor hen dat Jezus van Nazareth de Christus zou zijn.

Zo speelt de rede ook “blindemannetje” (1) met God – het loopt voortdurend in het donker en mist het punt waar het om gaat. Het noemt dát God, wat niet God is en faalt Hij die werkelijk God is God te noemen. De rede zou zowel het een als het ander niet doen wanneer het zich niet bewust was van het bestaan van God of als het echt wist wie en wat God is. Daarom komt het onhandig en gehaast aanzetten om de naam van God toe te kennen en eer te bewijzen aan wat niet meer is dan de eigen idee van God.

Op haar manier vind de rede nooit de ware God, maar het vindt de duivel of het eigen begrip van God, die door de duivel geregeerd wordt. Dus er is een groot verschil tussen het weten dat er een God is en weten wie of wat God is. De menselijke natuur heeft weet van het eerstgenoemde – het is geschreven in ieders hart – de laatste (het weten wie of wat God werkelijk is) wordt alleen door de Heilige Geest geleerd.

We zullen dit illustreren met een paar voorbeelden. Laten we eerst alle mensen die van nature religieus zijn, in beschouwing nemen. Deze werken met de dwaalleer dat God een wezen is die door onze goede werken bewogen en daarmee tevreden kan worden gesteld. Dat verklaart hun vele roepingen, sekten en manieren van leven, waarin en waarbij ze er steeds van uitgaan dat ze God dienen en God behagen. Vertel me eens, wat zijn deze mensen aan het aanbidden als er geen God is, wiens Geest en wil niet aan de hunne voldoet?

Is het niet waar dat zij hun eigen dwaling en hun eigen waanbeeld houden voor de levende God? Want naar waarheid gesproken er is geen God die het eens kan worden met hun gedachten en voorstellingen van Hem. Daarom gaan ze de mist in met hun illusies. Zij missen de ware God, en niets resteert dan hun eigen valse voorstelling. Dat is dan hun god. Aan hem geven zij de naam en de eer die alleen God toekomt. Natuurlijk kan niemand behalve de duivel achter deze waanzin zitten, want hij inspireert en regeert deze gedachten.

En zo is hun waanzin hun idool, hun afgod – het is de afbeelding van de duivel zelf, die ze in hun hart dragen. Want de echte en de ware God is degene die alleen dan goed wordt gediend, wanneer dat niet gebeurd met goede werken maar met het ware geloof en met oprechtheid van hart, Die God die genade en Zijn weldaden schenkt “om niet” (gratis) zonder onze werken en verdiensten. Dat geloven zij niet, en daarom kennen ze God niet, en daardoor kunnen ze alleen maar een misslag slaan en het doel missen.

(1) Genoemd wordt hier “Blinde Kuh” (“Blinde koe”), omdat dit Duitse kinderspel ermee begint dat de leider zijn best doet om de oriëntatie van degene die geblinddoekt is te verwarren door te doen alsof hij een koe naar een voerbak met hooi aan het leiden is – wat hij moet proberen te doorzien. Wanneer de leider hiermee bezig is, zegt hij: “Blinde koe, ik leid jou.”

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 19, 206, 31 – 207, 29

Uit Romeinen 3

19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. 20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de ​zonde​ kennen.

21 Gods ​gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in ​Jezus​ ​Christus​ geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit ​genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door ​Christus​ ​Jezus​ heeft verlost. 25-26 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij ​rechtvaardig​ is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de ​zonden​ die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn ​gerechtigheid​ bewijzen: Hij laat ons zien dat hij ​rechtvaardig​ is door iedereen vrij te spreken die in ​Jezus​ gelooft.

27 Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. 28 Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven. 29 Is God soms alleen de God van de ​Joden​ en niet die van de heidenen? Zeker ook die van de heidenen, 30 want er is maar één God, en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. 31 Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist. (a)

(a) De gelovige omhelst door het werk van de Heilige Geest de wet niet als tuchtmeester maar als de heilige en alleen goede wil van God die onze Vader is door Jezus Christus Zijn Zoon.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) the email address to: info@martinluther-quotes.com. Or, they can use our web-form located on the homepage of http://www.maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from these weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Bron afbeelding: Bol.com

Net voorbij de rede - Herman M van Praag - Bolcom

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s