Getuige(n) met en door de Geest…

15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als ​slaven​ in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods ​kinderen​ te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 Die Geest getuigt met (=verzekert) onze geest, dat wij ​kinderen​ Gods zijn. 17 En nu we zijn ​kinderen​ zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met ​Christus​ zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. (Uit Romeinen 8)

Een fundamenteel woord dat wij in ons hart moeten bergen is het woord ‘getuige’. Elke christen is een getuige van God. Denk aan wat het in het gewone leven wil zeggen als je getuige bent. Tijdens een proces is een getuige iemand die de waarheid moet vertellen. Er zijn valse getuigen, er zijn mensen die lasteren. Maar een echte getuige zegt alleen de waarheid, niet zomaar de waarheid, maar de waarheid die hij kent. Welnu, de kracht van het christelijke getuigenis bestaat in het feit dat wij spreken van de Heer die wij goed kennen, van de genade die wij hebben ondervonden, van de zegen die wij hebben gezien, van het geloof dat in ons hart is. Als wij de Geest niet hebben, als wij niet deze kracht hebben, worden wij slechte getuigen. De apostelen zeiden: “Hij is opgewekt door God en wij zijn er getuige van.” Zij zeggen dit omdat zij het weten, omdat ze het met hun eigen ogen hebben gezien, omdat ze het beleefd hebben. (1)

Maar wij, wanneer wij het sacrament gebruiken van het Avondmaal, wanneer wij in ons gebed wenden tot de Heer, raken wij Hem dan niet aan? (… raakt Hij ons dan niet aan?! -AJ)? (2) Elke authentiek geloof is het aanraken van de Heer, de levende God, Christus die is opgestaan en die ons redt. In dat geval kunnen wij oprecht getuige zijn en met moed voor de wereld spreken van onze hoop, van onze vreugde. En onze vreugde is de Heer, die de wereld liefheeft, die elke mens redt en elke ziel zoekt, als zij op een dwaalweg is gekomen. Wij zeggen dat niet alleen eenvoudigweg met woorden van anderen, maar wij dienen echte getuigen te zijn van zijn Geest, getuigen van zijn kracht. Laten wij vandaag bidden om het allerbelangrijkste: dat de Geest van God die beloofd is op ons zal dalen en onze harten zal aanraken. (3)

(11 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon ​Jezus​ ​Christus. 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. (Uit 1 Johannes 1)

(2) 6 De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging ​zegenen, is die niet de gemeenschap met het ​bloed​ van ​Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van ​Christus? 17 Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij allen hebben deel aan het ene Brood. (Uit 1 Korintiërs 10) 

(3) En Ik zeg u: ​Bidt​ en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die ​bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een ​vis​ vraagt, hem voor een ​vis​ een slang zal geven? 12 Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? 13 Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw ​kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de ​heilige​ Geest​ geven aan hen, die Hem daarom ​bidden? (Uit Lucas 11)

Bron tekst: Ecclesia – 108e jaargang nr 12 – juni 2017 – “Uit een preek van Aleksandre Men (1935-1990)”
Bron afbeelding: Pastorale hulpverlening jongeren

God-is-liefde - Pastorale hulpverlening jongeren

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s