‘als Gij mijn hart verwijd zult hebben’… (III)

(…) Bergen mogen wijken en heuvels wankelen, maar Gods goedertierenheid zal van hem niet wijken, en ook het verbond Zijns vredes zal niet wankelen, omdat Hij, de HEERE, de onveranderlijke Ontfermer het gesproken heeft. (Jesaja 54:10).

(…) Daarom ben ik nu gelovig van U afhankelijk als de getrouwe God van het verbond. Uw beloften zullen in U ‘ja en amen’ zijn, en Uw Naam zal daardoor worden verheerlijkt. Ik vertrouw dat mijn gebed door Uw Geest uit Uw hart voortkomt en met Uw wil overeenstemt. Zo zal ik de weg van Uw geboden lopen, namelijk met Uw hand aan mijn hart. God wil Zich door Zijn kinderen laten binden met de touwen van Zijn beloften die Hij hun Zelf in de hand geeft. O, mochten wij dat ook leren!

De handelwijze van de profeet laat ten tweede zien welke kracht de beoefening en de overdracht van deze eeuwige waarheden hebben in het hart van een mens. Want een mens die zo met de Heere werkt, erkent daarmee dat God de onafhankelijke en almachtige Koning is. Hij alleen is de Bron en Oorsprong van al het goede. De mens is in alle dingen volkomen van de Heere afhankelijk, maar hij is zelf de oorzaak van zijn verdorvenheid; God is daarvan niet de oorzaak. Deze mens prijst Gods eigenschappen, maar hij kent ook de kracht van de in zijn hart wonende zonden. Hij is bang dat zijn hart niet standvastig zal blijven en dat hij elk moment kan afvallen en struikelen. Steeds is hij open voor het verstuiken van de voet van het geloof en de benauwdheid van zijn hart. (1)

Als een mens zo zijn hart – hoe benauwd het ook is – voor de Heere open zet, erkent hij hiermee dat hij dit alleen kan door de kracht van de Heere. Hij is in alles wat hij doet afhankelijk van de Heere en tegelijk verplicht tot een volkomen gehoorzaamheid. Omdat zo’n mens de onafhankelijkheid en het volstrekte gezag van God over zijn leven en zijn eigen totale afhankelijkheid erkent, is hij zich ervan bewust dat hij een schepsel is. Dit betekent dat de mens alleen op de weg van de geboden kan lopen als God het hem geeft.

Dan erkent het hart ook dat de nieuwe natuur, het leven van genade, door God erin gelegd is. Het is een bewijs van de gemeenschap met God in de Messias. De Heere heeft hem verlost en dit moet hem brengen tot dankbaarheid. Dat uit zich in het verlangen om te lopen op de weg van Gods geboden. Zonder dit verlangen is het werk van de bekering niet oprecht. Ook wat dit betreft, is de behandeling van de Catechismus in overeenstemming met de Schrift. Als een mens verlost wordt, zal hij zich met alles wat hij heeft, aan God overgeven en voor Hem willen leven. Ik zal op de weg van Gods geboden lopen.

Het hart erkent dat het elk ogenblik in gevaar is en dat het dus nodig is aan de hand gehouden te worden. (1) Het is alsof het zegt: ‘Ik zal lopen, ja, ik zal alleen op Uw weg kunnen lopen als ik Uw genade ervaar. Laat de zonde in mijn hart niet de overhand hebben en laat mijn hart niet vervuld worden met wereldse verlangens. Als dat het geval is, kan ik niet verder lopen. Daarom kan ik de weg van Uw geboden alleen lopen als U mijn hart verwijd zult hebben.’

(1) – Wie het woord veracht, moet het ontgelden; maar wie het gebod vreest, hem zal vergolden worden. (Spreuken 13 : 13)
Gelukkig is de mens die siddert (vreest) voor de HEER, wie eigenzinnig is, valt ten prooi aan het kwaad. (Spreuken 28 : 14)

Bron tekst: Gedeelte uit de preek “Bede van de gelovige om de hulp van God” van ds. Justus Vermeer (1696-1745) – uitgegeven in de Reveil-serie (No. 534 – Mei 2017) van Stichting “Smytegelt-Fonds”.

Bron afbeelding: Bemoedigende Bijbelteksten

Psalm-161-2 - vertrouwen - Bemoedigende Bijbelteksten

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s