‘als Gij mijn hart verwijd zult hebben’…

Het ​offer​ voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld ​hart zult u, God, niet verachten. (Psalm 51 : 19)

(…) David is heel voorzichtig in het doen van zijn belofte. Hij doet het in navolging van het Evangelie niet in eigen kracht, maar hij voegt er gelovig een uiterst gepaste voorwaarde aan toe; ‘als Gij mijn hart verwijd zult hebben’ (Psalm 119 : 32). We letten eerst op de inhoud van wat David aan de Heere voorstelt, en daarna op de voorwaarde zelf

Eerst dus de inhoud van de voorwaarde die de profeet aan de Heere voorhoudt, namelijk het verwijden van het hart.

Wat moeten we verstaan onder het hart? We weten uit de kennis van het menselijke lichaam dat het hart het belangrijkste orgaan is, waaruit al de natuurlijke uitgangen van het leven voortkomen. Een gezond mens heeft een gezond hart nodig. Als het hart benauwd is en niet goed werkt, kan men ook niet goed lopen. Om goed te kunnen lopen moeten het hart en de bloedsomloop gezond zijn. Dan is men bekwaam om alles te verrichten. Overgebracht naar het geestelijke spreekt de profeet hier dus over de ziel van de gelovige, in aanvang levend gemaakt, met de vermogens van het verstand in aanvang verlicht, vooral de wil en de genegenheid, en het allerbelangrijkste de innerlijke gemoedsbewegingen waaruit de liefde voortvloeit die in aanvang geheiligd is.

Het hart van Gods kinderen is door de kracht van de inwonende zonden vaak helemaal van streek. In de grond van de zaak is hun hart even goddeloos, zondig en geneigd om de wereld en de god van deze eeuw te dienen als het hart van een natuurlijk mens. Een gelovige verschilt van een natuurlijk mens echter daarin dat zijn hart hier geen vrede mee heeft. We lezen in Genesis 6 dat de innerlijke gedachten van het hart van de mens te allen dage boos zijn van zijn jeugd aan. Van een menselijk hart is niets goeds te verwachten. Daarom is het zondige deel van het hart van Gods kind voor niets méér ongeschikt en gesloten dan voor de Heere en het lopen op de weg van Zijn geboden. Het hart kan en wil deze weg niet inslaan; het is van binnen en van buiten totaal vervuld met andere dingen. De Heere Jezus Zelf, de God Die de genezing en de geestelijke gezondheid werkt, moet eraan te pas komen. Het besef van de geestelijke ziekte en de benauwdheid van het hart zijn het bewijs van geestelijk leven. Een onbekeerd mens voelt zich niet ziek; hij is geestelijk dood door de misdaden en de zonden.

We moeten dus letten op wat we moeten verstaan onder het verwijden van het hart. Het woord verwijden betekent zoveel als ruimte maken, of het hart leeg maken van alles waar het vol van is en wat het benauwt. David zegt in Psalm 4: ‘In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig’, vers 2. Ook betekent het iets open maken of iets ontsluiten, want het hart kan niet verwijd worden als het niet wordt geopend. Het hart van Lydia werd geopend en er kwam plaats voor Christus (Handelingen 16:14).
Door het verwijden van het hart wordt het dus in geestelijke zin verruimd en uitgebreid. We lezen in 1 Koningen 4: ‘En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten’, vers 29. Door de zalving van de Heilige Geest krijgt zo’n mens de kennis om de dingen geestelijk te onderscheiden en de wil van de Heere te gehoorzamen. Hij durft door genade de vijanden zonder angst en met een geestelijke vrijmoedigheid tegemoet te treden. De Heere belooft dat de dwalenden van geest tot verstand zullen komen, en de ontevredenen zullen de lering aannemen (Jesaja 29:24).

De verwijding van het hart bestaat ook uit de geestelijke blijdschap in de Heere, die voortvloeit uit het opgaan van het licht en de heerlijkheid van de Heere in het hart. Als dit gebeurt, wordt uw hart verwijd (Jesaja 60:2 en 5). David bidt in Psalm 51: ‘Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt’, vers 10.

Bron tekst: Gedeelte uit de preek “Bede van de gelovige om de hulp van God” van ds. Justus Vermeer (1696-1745) – uitgegeven in de Reveil-serie (No. 534 – Mei 2017) van Stichting “Smytegelt-Fonds”.

Bron afbeelding: Pinterest

Psalm 51 - create in me a clean heart - Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s