Aan allen die in zichzelf niets kunnen vinden…

God maakt rechtvaardig om niet! Hij neemt niets aan van de mens, van geen enkel mens, dan alleen wat Hij eerst Zelf gegeven heeft, namelijk het bloed van het Lam. Hij neemt niets aan dan alleen de gerechtigheid die aangebracht is door de Heere Jezus. Welk ondeugend kind zal met zijn vader verzoend worden door te zeggen: ‘Vader, maak het goed met me; dan zult u een daalder krijgen van wat ik verdiend heb’? Zal de vader dat geld aannemen, zal hij hierdoor weer met zijn kind verzoend worden? Nee toch! God neemt van de mens niets aan dan alleen zijn zonden, niets dan alleen zijn vodden en ongerechtigheden. Zo is Hij ons genadig en welgezind. Maar de natuurlijke mens weigert ook dit!

Daar staat nu de tollenaar. Hij staat veraf, hij heeft geen moed om vooraan te komen staan. Hij kan niet eens de ogen opheffen, en ook niet goed rechtop staan. Hij staat heel ver weg en denkt: Ach, zou een verdorven zondaar zoals ik het durven wagen om voor God te komen? Hij zou mij met één slag van Zich weg kunnen stoten! Hij weet alles wat ik doe, en och… dan is er ook dit kwaad nog, en dat kwaad. O nee, ik durf niet, ik durf God niet aan te zien, ik ben zo’n schurk en zo’n zondaar. Ik heb God zo dikwijls trouw gezworen dat ik die zonde niet meer zou doen, en ik doe het toch telkens op¬nieuw. Hoeveel voornemens heb ik al niet op me genomen, maar het helpt allemaal niets. Ja, tegen mijn wil blijf ik in de zonden verstrikt, en vóór ik het weet ben ik er weer helemaal door overmeesterd. En zou ik dan nu durven, zou ik zo voor God durven verschijnen? O nee! Maar waarheen dan? Naar de hel? Dat zou de duivel wel willen, maar daar kan ik het niet uithouden. Naar God toe! Maar nee, ik durf niet opkijken, want Zijn ogen zien alles. In het hart van de tollenaar was het smartelijk en vol pijn. O, laat ik maar teruggaan. Och, dat harde hart is zo verschrikkelijk hard, het wil niet breken. Kreeg ik er maar de genadeslag op! O God, wees mij zondaar genadig!

Vijf woorden slechts! Méér kan hij niet bidden en dat durft hij ook niet. Wat zal hij nog méér bidden? God kent immers zijn hele weg en hart. Hij weet immers van al het kwaad dat hij bedreven heeft en van al zijn zonden. En wat bidt hij nu? Hij bidt om genade! Noemt hij zich dan een braaf en goed man? Nee, hij zegt dat hij een zondaar is, een slecht mens, een heel slecht mens; een mens die de eeuwige dood verdiend heeft en voor eeuwig aan de galg moet, als God Zijn wet handhaaft.

Maar bij God is er nog genade. Bij Hem is er nog een pardon, zoals soms ook bij een aardse koning. God laat hen die bij Hem om genade aanhouden en die willen dat de Heere Jezus hen helpt, niet over aan de duivel. Dan is Gods ontferming groot, en dan wil Hij ons in genade aannemen. Voor hen laat de Heere Jezus Zichzelf beschuldigen, Hij laat Zich veroordelen en verdoemen.

En zo komt de Heere Jezus ertoe om over de Farizeeër en de tollenaar dit oordeel te vellen; want Hij is de Messias. Hij was daartoe door de Vader gezonden om Zijn Naam middenin de wereld te verheerlijken. In de wereld is de een niet beter dan de ander. Als men ze allemaal in één zak stopt, is er geen verschil. De wereld is verkeerd en blijft verkeerd. De Heere Jezus is gekomen om genade, barmhartigheid en ontferming te bewijzen aan allen die in zichzelf niets kunnen vinden. Dat is nu het Evangelie!

Bron tekst:  Gedeelte overgenomen uit een preek van H.F. Kohlbrugge (1803-1875). De preek is uitgegeven in de “Reveilserie” en is te bestellen onder de titel “Genade in een uithoek van de tempel” (No. 532, Maart 2017) als uitgave van “Stichting Smytegelt-Fonds

Bron afbeelding: Bemoedigende Bijbelteksten

Bijbeltekst - Strijden voor het geloof - Judas 1 vers 3

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s