Gerechtvaardigd thuiskomen – na de zondagse samenkomst…

9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.”  (…) (Uit Lukas 18)

Kunnen we de Farizeeër over wie de Heere Jezus nu spreekt, beschuldigen van een zondig bestaan of het er op na houden van “ergerlijke” zonden? Nee, hij gaat naar de tempel om te bidden. Dat was toch een goede gang? Er komen er trouwens twee in de tem­pel; er komt ook een tollenaar. En wat wil de Fari­zeeër graag doen? Hij komt om te bidden. Is dat dan niet goed? Hij komt om te bidden, en niet om te vloeken. En schrijft die man bij dat bidden nu aan zichzelf toe wat voor iemand hij is?

Nee, hij schrijft het niet aan zijn kracht of verdiensten toe, maar hij zegt: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen. Ik dank U dat ik geen rover ben, en ook geen onrechtvaardige, of – nog erger – dat ik geen overspelige ben en ook niet als die tol­lenaar!’ Is dat niet braaf, is dat niet goed dat hij geen rover of een onrechtvaardig mens is? Wie zou dat ook willen zijn? Die man dankt God en leeft een eerzaam leven. Meent hij het? Ja, dat meent hij met zijn hele hart. Wie zou durven beweren dat hij het niet meent als hij zegt: O God ik dank U dat ik niet ben zoals veel andere mensen: (…)

Wanneer u in de Bijbel over Farizeeërs leest, werp dan geen steen op hen. De Farizeeër bidt net zoals de roomsen wel doen, en dat zit in het hart van ons allemaal. Geen mens komt als een oprechte ter wereld; integendeel, wij zijn allen in zonden en met verkeerde neigingen geboren. Ja, een mens is zo verkeerd dat hij alles zou willen doen om maar niet door de enge poort te gaan. Hij zou alles willen doen om maar niet te hoeven komen bij de vrije genade om langs die weg zalig gemaakt te worden. Dat zegt de Heere tegen ons. Die neiging zit in de Farizeeër, die neiging zit in het hart van ons allemaal. In plaats van te gaan naar de enige Arts en Dokter der zielen, de Heere Jezus, loopt men naar een valse profeet, die ons vleselijke bestaan streelt en kussens voor ons maakt.

En nu zoekt de Heere Jezus hen die de Vader hebben wil. Dat zijn de goddelozen die zich niet kunnen bekeren. Hij maakt de zieken gezond, en de armen rijk. Hij eist daarvoor niets, en ontvangt er ook niets voor. Maar de Farizeeër kan door Jezus niet geholpen worden. En die deed juist zoveel en gaf overal geld voor. Als hij honderd gulden had, gaf hij daarvan tien gulden aan de armen. Zo zorgde hij voor de maatschappij en voor de kerk. De Farizeeër is de man die men altijd en overal kan vertrouwen. Met zo iemand komt het wel goed, denkt men, maar Jezus kan hem niet helpen! Waarom niet? Omdat Hij Degene is Die Zijn volk zalig maakt van hun zonde. En als er nu een brave man naar de Heere Jezus komt, een rechtvaardig mens of iemand die heel kuis leeft? Ach, die mensen kan Hij niet helpen, maar wel degene die tot Hem komt en belijdt: ‘Ik heb tegen de geboden van God zwaar gezondigd, met gedachten, woorden en werken. Ja, ik ben helemaal en alleen maar goddeloos, ik deug nergens meer voor, en tot mijn laatste snik zal ik alles blijven bederven.’

Onze Here Jezus kwam niet voor hen die zichzelf toch nog wat helpen of redden kunnen en die zich (daarom) boven anderen (door God) verheven voelen en ook niet voor hen die God nog wat proberen wijs te maken. Hij zoekt alleen de eer van God! Onze God die gezworen heeft: ‘Zo waarachtig als Ik leef, Ik heb geen lust in de dood van de stervende, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft.’
(…) 

Bron tekst: Ietwat bewerkt gedeelte uit een preek van ds. H.F. Kohlbrugge (1803-1875). De preek is uitgegeven in de “Reveilserie” en is te bestellen onder de titel “Genade in een uithoek van de tempel” (No. 532, Maart 2017) als uitgave van “Stichting Smytegelt-Fonds

Bron afbeelding: Church of God – Holland

De Farizeeër en de tollenaar - Church of God - Holland

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s