Het ‘Onze Vader’, maar dan anders…

Geciteerd: Het Nationaal Gebed, zaterdagavond tijdens een liveprogramma uitgesproken, wil een eigentijdse variant zijn op het Onze Vader.

‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen,
Maar onze blik naar boven is vertroebeld.’
> Opgemerkt: Dat is niet juist, Jezus heeft juist de blik op U, onze hemelse Vader zeer verhelderd en Zijn apostelen dat voor ons op Schrift laten stellen…

‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig,’
> Opgemerkt: Het is een belijdenis die we uitspreken, haast meer een constatering, en het is mooi wanneer we ons verlangen op die waarheid laten richten elke dag weer, en dat doen we door dit gebed dagelijks uit te spreken aan het begin van een nieuwe dag…

‘Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen.’
> Opgemerkt: We geven met deze bede niet een graadmeter van onze goede wil, maar we geven met en door deze bede God alle ruimte om Zijn wil ook vandaag weer te laten geschieden in ons leven en dan hoeven we daar niet moeilijk over te doen. Hij mag en moet het in ons volbrengen en anders komt er niets omdat wij anders toch onze eigen (‘natuurlijke’) wil en verlangens blijven najagen. Wat helaas toch maar al te vaak nog gebeurd al realiseren we ons dat nogal eens pas achteraf.

‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder,
Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben.’
> Opgemerkt: Wij bidden om ons dagelijks Brood en dat is om Jezus Christus door de kracht van de heilige Geest. Door Zijn kracht alleen kunnen en zullen we leven als Koninkrijkskinderen.

‘Red ons van het kwaad’,
‘Dat is ons diepste verlangen.’
Opgemerkt: Dank u wel dat we U dat mogen vragen, elke dag weer, ook al beseffen we dat we aan allerlei kwaad ook nog wel willen en kunnen toegeven en dat toelaten of niet willen loslaten in ons leven. Maar we weten ons nu beschermd! Vast en zeker. We moeten nu zelfs die bescherming van U bewust doorbreken (na deze bede vandaag) om toch nog onze eigen (kwade) wil te (blijven) doen, namelijk door toe te geven aan onze eigen verkeerde verlangens en door ons open te stellen voor de influisteringen van de boze en de zachte stem van Uw heilige Geest in ons geweten te negeren. (Zie ook Jakobus 4 de verzen 7-8)

‘Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste?
Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie
Dan dat ik vreugde vind in de waarheid?
Help ons dan om te bidden: ‘Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’.
> Opgemerkt: Dank u wel, Heer Jezus, dat U ons leerde (voorgezegd heeft) om dát (m.b.t. vergeving) te bidden. We begrijpen nu ook waarom de bede om ons dagelijks Brood daaraan vooraf ging. We kunnen het niet in eigen kracht en met eigen wijsheid, maar die bede om Uzelf – Uw liefde, Uw wijsheid, Uw kracht zal zeker verhoord worden (Lukas 11 : 10-13 en Jakobus 1 : 5-8)

‘Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden.
Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch.
Vergeef ons, wanneer we muren optrekken
Totdat niets ons meer kan raken,
En we zelf geen kant meer op kunnen.’
> Opgemerkt: Vergeef ons Heer dat we zelfs tot in ons bidden toe laten merken dat we bezig zijn met zien op eigen kracht en eigen tekort en niet op Jezus woorden ‘dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij U’.

‘Heer, U kent ons en doorgrondt ons.
Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien,
Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend.
Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden,
Geen dreunende tweets en schallende one-liners,
maar de taal van de liefde.
Leer ons die taal spreken en verstaan,
Geduldig, verdraagzaam en volhardend,
Totdat hoop en vreugde overwinnen.’
> Opgemerkt: Dank u wel Heer, dat u ons uw apostelen schonk, gewone mensen, die ons Uw Woord hebben doorgegeven en voorgeleefd dat Uw Woord voor hen vast en zeker was, net zoals Uw Woord ook waar geweest is voor de vele geloofsgetuigen van het Oude Testament. Met Paulus mogen we belijden (hem nazeggen) dat niets ons kan en zal scheiden van Uw liefde, wat ons ook overkomt in dit leven. (Zie Romeinen 8 : 31-39 en belijdt dat ook mee in uw hart).

‘Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
in eeuwigheid, amen’

> Amen.

Bron citaten (de bedes tussen ”): RD Kerk & religie – ‘Nationale oproep tot gebed als variant op Onze Vader’ – door Redactie kerk.

Bron afbeelding: Knowing Jesus

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s