Halleluja!

‘Ziel , gij zijt geboren tot – zingen voor den HEER, uw God’
(Uit Psalm 146 vers 1, berijmd, NB)

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam de Kerk. Oorsprong is Hij, Eerstgeborene van de doden, om in alles de Eerste te zijn, in Hem heeft de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met Zich willen verzoenen, alles op aarde en in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis.‘ (Kolossenzen 1 de verzen 17-20)

Geciteerd 1: Het heerlijkste en hoogste dat een mens doen kan, is niét eten en drinken en vrolijk zijn – hoewel Gods Woord (de Schrift, de Bijbel) zeer wel waardeert dit genieten van Gods gaven – zie Prediker 9 vers 7.
Het is ook niet: goed gekleed gaan en de weelde van het leven met alle comfort en luxe genieten – hoewel de Schrift dat ook aanprijst voor hen die God dat geeft – zie Prediker 9 vers 8.
’t Is ook niet het heerlijke samenleven van man en vrouw hoewel Gods Woord dat ook telkens weer heerlijk voorstelt als een gave van God – zie Prediker 9 vers 9.
’t Is ook niet met alle macht je werk doen in handarbeid of wetenschap of kunst of handel of wat dan ook – hoewel de Bijbel zegt, dat we dat met al onze inzet moeten doen en dat het voldoening vinden in het zo bezig zijn Gods gave is – zie Prediker 9 vers 10 en 5 vers 17.
’t Is ook niet rijk zijn en het vermogen laten groeien, want dat wordt meermalen dwaasheid genoemd in de Schrift – en gevaarlijk – zie Spreuken 30 vers 8 en 9.
’t Is ook niet muziek en zang en snarenspel, hoewel een belangrijk onderdeel van de priesterdienst – zie 1 Kronieken 23 vers 3, maar ook Amos 5 : 21-24.
’t Is ook niet het spreken van woorden van wijsheid, hoewel Gods Woord dat hogelijk waardeert. ’t Is ook niet recht doen in gewicht en maat en in de rechtszaken, dat zeer hoog wordt gehouden in de Schrift. ’t Is ook niet een goed zedelijk leven, hoewel Gods geboden daar Gods volk scherp toe vermanen met bedreiging van Gods toorn als zij door hun leven Hem schande aandoen.
’t Is zelfs niet in Christus geloven, hoewel de hele Schrift roept het Woord aan te nemen en in de Zoon te geloven.
’t Is ook niet veel werken in Gods Koninkrijk, hoewel de Here daar groot loon voor beloofd heeft.

Maar ’t hoogste is die liefde tot God, die Gods volk tot bewondering brengt. ’t Is die liefde, die de Kerk als Bruid aangrijpt, zodat ze haar Bruidegom gaat prijzen om Zijn schoonheid. Heel Gods Woord is ten slotte één lang aangehouden loflied voor de HEER, voor de God van het Verbond, voor die God, die Zich in Christus openbaarde in al Zijn liefde voor Zijn Kerk.

Het is de lof van het halleluja in Psalm 150.

Geciteerd 2: Op een dag was ik erg verdrietig door een opeenstapeling van nare dingen. Opeens hoorde ik mijn jongste dochter van twee ergens in huis uit volle borst zingen: ‘Loof de Here, mijn ziel!’ Haar zingen raakte me en vulde mijn hart met dankbaarheid om wat er wel was. Psalm 150 is het slotakkoord van de psalmenbundel. Tien keer wordt er in opgedragen om God te loven, maar niet in het laatste vers, dat in de grondtekst in de aanvoegende wijs is geschreven. Het is geen gebod, maar een aansporing. Een verlangen dat iedereen de lofzang zal meezingen. Ook wie nog door alle diepten en dalen op weg is, zoals er in zoveel voorgaande psalmen een stem aan wordt gegeven. Het nieuwe jaar ligt open voor ons. Willen wij gehoor geven aan de oproep in de psalm, ondanks of juist door de omstandigheden waar in we ons bevinden? Voor de Psalmdichter was/is het geen vraag meer!*

* Slotregel niet onderdeel van citaat/meditatie, maar van AJ.

Bron citaat 1: Gereformeerd Schoolblad nr 47, maart 1991, 8e jaargang nr. 1 – ‘2. Lof voor de HEERE’ door A. Janse – Kerkblad Breda, 17 april 1954.
Bron citaat 2: Dag in Dag Uit 2021 – Meditatie 31 december – Leger des Heils | Ark Media

‘Loof God in Zijn heilige woning,
loof Hem in Zijn machtige gewelf,
loof Hem om Zijn krachtige daden,
loof Hem om Zijn oneindige grootheid.
Loof Hem met hoorngeschal,
loof Hem met harp en lier,
loof Hem met dans en tamboerijn,
loof Hem met snaren en fluit.
Loof Hem met klinkende bekkens,
loof Hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de HEER.’
Halleluja!
(Psalm 150 vers 6)

Bron afbeelding: Bible Verses

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s