Blut und Boden*…

Waar blijft dan het roemen? Het is uitgesloten.
(Uit Romeinen 3 : 27)

Concurrerende volkeren/naties?

* Blut und Boden is een begrip dat een verband legt tussen de afstamming en de bodem. Het begrip is bekend geworden als centraal bestanddeel van de nationaalsocialistische ideologie.

Geciteerd 1: Ik hoop dat, als we vriendelijk met de Joden omgaan en ze onderwijzen uit de Heilige Schrift, velen van hen goede christenen worden en weer terugkeren tot het geloof van hun vaders, de profeten en aartsvaders. Als we echter hun zaak verwerpen en hen hoogmoedig en met verachting behandelen en hen niet accepteren, dan schrikken we ze alleen maar meer af. Als de apostelen, die ook Joden waren, zo met ons, heidenen, waren omgegaan als wij, heidenen, met de Joden, dan was niemand onder de heidenen een christen geworden. Want al zijn we nog zo trots op onszelf, we blijven toch heidenen. De Joden echter hebben hetzelfde bloed als Christus. Ze zijn bloedverwanten, neven en broers van onze Heere. Daarom, áls we willen roemen in het vlees en in het bloed, dan staan de Joden dichter bij Christus dan wij (Romeinen 9).

Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt,
gij draagt de wortel niet, maar de wortel u.
(Romeinen 11 : 18)

Geciteerd 2: Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

Bron *: Wikipedia
Bron geciteerd 1: checkluther-com – Meditatie 11 oktober 2020 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)
Bron geciteerd 2: Romeinen 3 (NBV)

Bron afbeelding: The Consecrated Woman

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s