Geen ‘gewichtigdoenerij’ (meer) aub, want…

Hij is hier niet’ (Mattheüs 28 : 6).

(…) “De lieve engelen houden een goede preek, want dat kunnen ze! In het kort is de inhoud van hun preek: ‘U zoekt Jezus in het graf, maar Hij is opgestaan uit de dood – Hij is hier niet!

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hier op aarde, dat is in de dood, moet men Christus niet zoeken. Het moeten andere ogen, handen, voeten zijn, die Christus zien, aanraken of tot Hem gaan. De plaats waar Hij heeft gelegen, wil ik u wel aanwijzen, maar daar zult u Hem nooit meer vinden. De naam van deze plaats is nu: “Hij is hier niet.”’

Paulus spreekt daar ook over in Kolossenzen 3 vers 1 en 2: ‘Als u nu met Christus bent opgestaan, zoek dan de dingen die boven zijn; denk aan de dingen die boven zijn, niet aan dat wat op de aarde is.’ Dat is dan een christen die helemaal ontledigd en afgeschild is voor de wereld, zodat hij niet meer in dit leven thuishoort: waar Christus is, daar zal een christen ook zijn.

Christus is echter niet hier. Dan moet een christen ook niet hier zijn. Daarom kan geen mens Christus of een christen op bepaalde plaatsen en in bijzondere regels vatten – de engel zegt: ‘Hij is hier niet.

Je moet Hem niet zoeken in de hulzen en schillen die je op aarde vindt: wereldlijke gerechtigheid, vroomheid, kennis, wetten, regels, en dergelijke dingen: Hij is hier niet.

Daarom zul je Hem niet vinden in een Kartuizerklooster (1) of ergens anders in een monnikspij. Je zult Hem niet vinden in je vasten, waken, kleding en deugd. Het zijn allemaal hulzen en schillen. Hij is hier niet.

Precies hetzelfde geldt van tradities en gebruiken, oude vaderen, wetgeleerden, wijze mensen, vrome lieden (a1) en wat er dan nog meer kan zijn, het zijn enkel schillen. Ze roepen allemaal: ‘Hij is hier niet!

In deze schillen is Hij niet. Daarom kan ook een christen daarin niet meer gevat worden, voorzover hij een christen is. Men moet ook niet proberen om een christen te schilderen of uit te beelden, want dat kun je niet.

Want zoals Christus boven alles is, zo is ook een christen boven alles. En juist omdat wij dit geloven, zeggen wij met de engel: ‘Niet hier! Hier is Hij niet!

Paulus zegt:U bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God’ (vgl. Kolossenzen 3 : 3). Verborgen? In geen kast of kamer! Anders zou je je leven wel weer weten te vinden. Maar het is met Christus verborgen in God.

Ons leven moet zijn boven alle menselijke wijsheid, gerechtigheid, vroomheid. Zolang je nog in jezelf blijft, ben je niet vroom. Dan zijn we pas vroom als ons leven hoog verborgen is, boven al onze gevoelens, harten, ogen en zinnen – met Christus verborgen in God.” (a2)

Maarten Luther: Zweite Predigt, am Ostertage Nachmittage, gehalten zu Coburg, Anno 1530, weergave EA(1) 18, S. 102 / 103 (verkort)

(a1) Onze Heer Jezus toonde Zich niet onder de indruk van woord en werk van de zich daarover juist wel gewichtig voelende Joodse (synagoge)leiders: (…) 45 Daarop zei een Wetgeleerde tegen hem: ‘Meester, door die dingen te zeggen (over de Farizeeën) beledigt u ook ons.’ 46 Maar Jezus zei: ‘Wee ook jullie, Wetgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. 47 Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood.
(…) 52 Wee jullie Wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.’ 53 Toen hij het huis verliet, waren de Schriftgeleerden en de Farizeeën uitzinnig van woede; ze begonnen hem over van alles uit te vragen, 54 in een arglistige poging om Hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.
(Uit Lukas 11)

(a2) Er is dus ook geen enkele reden voor persoonlijke gewichtigdoenerij of over een (plaatselijke) gemeente of een heel kerkgenootschap en alles wat wij of zij al (of niet) bereikt hebben en nog willen bereiken. Het persoonlijk nederig belijden van het Evangelie met woord en daad en de voortgaande (zuivere) verkondiging van het Evangelie – voor zover die in een gemeente en binnen een kerkgenootschap gevonden wordt – daarover zullen we ons verheugen (zonder daar ‘prat op te gaan’!) en dan zullen we dus waar het onszelf betreft en ook binnen of over een gemeente en kerkgenootschap tegen elkaar en aan anderen hebben te zeggen: zie niet op u zelf, zie niet op mij of op ons!Hij is hier niet!Zoek toch  niet de Levende bij de doden!

Zie ook:  ‘Geen gewichtigdoenerij (meer) aub, want… (vervolg)

(1) De Orde der Kartuizers is in 1084 gesticht door Bruno van Keulen (bisschop/kluizenaar) in het onherbergzame Chartreuse (gebergte) ten noorden van Grenoble. De kartuizers zouden de strengst levende monniken van het westerse kloosterwezen zijn.

Aan- en afmelden: Bij voorkeur via e-mail: info@maartenluther-citaten.nl of via de homepage van http://www.maartenluther.com

Wilt u deze Luthercitaten a.u.b. ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden? Er zijn geen kosten aan verbonden om ze wekelijks te ontvangen.

(…) 1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem, in luister verschijnen. (uit Kolossenzen 3)

Bron afbeelding:  KJV Bible Verses

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s