DWDD : onze authenticiteit en nieuwe collectiviteit…

(…) 24 En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften, kwam te Efeze. 25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. 26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. 27 En toen hij naar Achaje wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen. Deze, daar aangekomen, was door (Gods) genade van veel nut voor hen, die geloofden. 28 Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de Schriften, dat Jezus de Christus is. (Uit Handelingen 18)

Dagelijks onderwezen door DWDD…

Citaat: “Hoe voelt het om individu te (moeten) zijn? Wat voor mens moet je zijn om in een geïndividualiseerde samenleving te overleven? Welk mens wordt je in een dergelijke samenleving? Wat voor menstype komt hier uit voort? Want hoe geïndividualiseerd we ook denken te zijn, de samenleving blijft ons altijd in hoge mate beïnvloeden. Net als vroeger samenlevingen met harde hand het gebod oplegden ‘conformeer je aan de groep’, wordt nu, met even harde hand opgelegd ‘je zult jezelf zijn, een individu’. Dat is de nieuwe collectiviteit.
Wat hebben al die ‘ikken’ van tegenwoordig voor gemeenschappelijke mentaliteit. Heel kort kunnen we die als volgt omschrijven: Ik ben zelf de maatstaf voor alle dingen. Als iets voor mij goed voelt, is het ook goed – of beter, dan kan het niet fout zijn. Als het erop aankomt, kan ik, mag ik, niet mezelf en mijn eigen gevoelens aan de kant zetten. Ik zou dan mijn authenticiteit verliezen – en dat is het hoogste, het meest dierbare dat ik heb.
Boven alles moet ik dus hoeder zijn van mijn diepere zelf, mijn authentieke ik. Dat moet ik dus ook zoeken – wie ben ik eigenlijk? Heb ik dat ‘zelf’ eenmaal gevonden, dan heb ik de plicht het te beschermen. Achter het individualisme ligt dus een hoog moreel ideaal, een ideaal dat ook breed gedeeld wordt.
Filosoof Charles  Taylor spreekt dan ook over onze eeuw als ‘the age of authenticity’. In praatprogramma’s wordt door iedereen instemmend geknikt als iemand onder tranen vertelt dat hij of zij in een moeilijke situatie ‘voor zichzelf gekozen’ heeft. Iemand die dit niet gedaan heeft, wantrouwen we in morele zin. Die deugt niet, of is nog niet eerlijk tegenover zichzelf, zit nog in de ontkenningsfase.”

Bron citaat:Individualisering: het plotselinge einde van een uniek experiment (1) door Govert Buijs in Soφie (uitgave van Stichting voor Christelijke Filosofie) 9e jaargang nr. 4 – augustus 2019.

(…) 1 Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea* voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, 3 in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
4 Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5 Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.
6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. (Uit Kolossenzen 2)

* (…) 14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: 15 Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. 17 U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. (Uit Openbaring 3)

Bron afbeelding:  BibleWordings.com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s