De hoogte van de preekstoel…

Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!
(Uit Matteüs 17 : 5)

De hoogste preekstoel*

En zie, een stem uit de hemel sprak: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb (Mattheüs 3:17, weergave DB 1545).

(…) “Ik vraag je: ‘Is dat geen blijde, zalige, genadevolle stem, de stem van de almachtige, eeuwige God?’ Het is de stem van de Schepper van hemel en aarde, Die alle dingen geschapen heeft en nog onderhoudt. Hij spreekt hier Zelf en is de hoogste Prediker. Vanaf de hoogste preekstoel houdt Hij Zijn preek: van de hemel naar de aarde.

Omdat Hij de hoogste Prediker is, daarom is ook deze preek de hoogste preek* en is er ook geen hogere preek ooit in de wereld gehouden. Want dát is alleen deze preek, die de almachtige, eeuwige, barmhartige God hier over Zijn even almachtige, eeuwige, barmhartige lieve Zoon houdt: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.

Want alles hangt alleen af van deze geliefde Zoon en alles is alleen om deze hartelijk geliefde Zoon te doen. Over Hem preekt God de Vader! Daaruit blijkt duidelijk, dat er nooit een hogere preek gehouden kan worden dan deze preek over de Zoon van God, Jezus Christus.

Hier is ook de hoogste Luisteraar en Toehoorder van deze preek aanwezig, de Heilige Geest Zelf, de derde Persoon van de Goddelijke Majesteit. Alles is hier oneindig hoog – Prediker, Preek en Toehoorder – hoger en heerlijker kan het niet. Daarom zwijgen de lieve engelen – zij laten zich niet horen, maar luisteren alleen wat de allerhoogste Prediker, God de almachtige Vader, zegt over Zijn enige lieve Zoon, in Wie Hij een hartelijk welbehagen heeft.”

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1546, am 6. Januar in Halle gehalten, vgl. WA 51, 110, 33 – 111, 7

Het citaat hierboven komt uit één van de laatste preken die Luther heeft uitgesproken. De preek is gehouden op 6 januari 1546 in Halle. Een paar weken later (23 Januari 1546) werd een reis naar zijn geboorteland ondernomen, waar de graven van Mansfeld hem als bemiddelaar hadden aanvaard om een al jaren voortslepende broedertwist bij te leggen. In Eisleben zouden de onderhandelingen plaatshebben. Zijn drie zonen, hun huisonderwijzer en Johannes Aurifaber vergezelden hem. Het werd een zware en vermoeiende tocht. De gezondheid van Luther ging na aankomst in Eisleben snel achteruit. Op 18 februari 1546 is Luther ’s morgens om 3 uur in zijn geboorteplaats Eisleben, waar hij 63 jaar tevoren – kort na zijn geboorte – gedoopt werd, overleden.

* Opgemerkt AJ:  Alle verkondiging vanaf onze preekstoelen (podia, zeepkistjes of waar vanaf dan ook) dient een spreken te zijn dat geheel gebaseerd is op en een ‘afgeleide’ van deze ‘hoogste preek’.

Bron tekst: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres:  info@maartenluther-citaten.nl

Bron afbeelding:  womenlivingwell.com (Pinterest )

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s