‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (XVIII)

(…) 2 Elke dag opnieuw wil ik U prijzen
Uw Naam loven tot in eeuwigheid. 

(Uit Psalm 145)

Het werk van het eerste en tweede gebod (IV)

(…) “Het is altijd weer zo dat hoe hoger en beter de werken zijn, met des te minder vertoning ze gepaard gaan. Het is duidelijk dat iedereen denkt dat dergelijke werken gemakkelijk gedaan kunnen worden, omdat men al gauw meent dat Gods naam en eer niet meer geprezen kunnen worden dan door wat men ervan terecht brengt vooral bij vergelijk met mensen die het nooit doen.

De mensen maken er graag een indrukwekkende vertoning van, maar toch is hun hart zonder geloof en dat leidt ertoe dat dit kostbare werk wordt veracht, zodat de apostel Paulus kortweg durft te zeggen in Romeinen 2 [: 23] dat degenen die zich beroemen op de wet van God Zijn naam nog het meest lasteren.

(…) “Want het is heus zo niet moeilijk niet om de naam van God te noemen en zijn eer op papier of op een muur te schrijven; maar oprecht Hem prijzen en zegenen om Zijn goede daden en vol vertrouwen Hem aan te roepen in alle tegenspoed, deze werken zijn, naast geloof, werkelijk de minst gevonden en meest hoge (verheven) werken, zodat, als we zouden zien hoe weinig hiervan gevonden wordt bij de christenheid, wij wanhopig zouden kunnen worden vanwege het verdriet daarover.

Toch valt er ondertussen een constante toename van hoge, knappe en glorieuze werken, die mensen hebben bedacht, waar te nemen, of anders gezegd we zien veel werken met de schijn van waarlijk goede werken, maar die uiteindelijk geheel zonder geloof en vertrouwen werden en worden verricht, en waarin, eerlijk gezegd, werkelijk niets goeds te vinden valt.

Aldus berispt Jesaja het volk van Israël in Jesaja 48 [: 1-2]: ‘Hoor dit, jij die de naam Israël draagt ​​alsof je het volk van Israël (daadwerkelijk) bent, jij die zweert bij de naam van God en meent dat je nog steeds staat in waarheid en gerechtigheid.

Met die woorden maakte Jesaja duidelijk dat zij niet handelden in waarachtig geloof en vertrouwen, wat echte waarheid en gerechtigheid is, maar dat ze een vertrouwen hadden in zichzelf, ze vertrouwden op hun werken en op hun eigen kunnen, terwijl ze daarbij ook nog Gods naam wilden aanroepen en loven. Deze twee dingen gaan echter niet samen.

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 219 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 41/42)

NB. Deze Luther-quote is een (wat vrije) vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) Het is echter een blijk van Gods ​genade​ wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook ​Christus​ heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem 22 die geen enkele ​zonde​ beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel over aan Hem die ​rechtvaardig​ oordeelt. 24 Hij heeft in Zijn lichaam onze ​zonden​ het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de ​zonde, ​rechtvaardig​ zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 25 Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de ​herder​ is, naar Hem die uw ziel behoedt. (Uit 1 Petrus 2)

Bron afbeelding:   International Full Gospel Church

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s