‘Onderwijs over de goede werken’ – 1519 (IX)

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. (Uit Exodus 20)

Het werk van het eerste gebod (III)

Uit het citaat van vorige week: “Verder noemen we dit aanbidden van en bidden tot God wanneer we allemaal devoot gekleed gaan en buigen, knielen, de rozenkrans en het psalter bidden, en dit alles doen we dan natuurlijk niet voor een afgod, maar voor het heilige kruis van God of een afbeelding van zijn heiligen. We denken dat dit in overeenstemming is met het eerste gebod om geen andere goden te hebben, hoewel zelfs woekeraars, overspelers en allerlei zondaars in staat zijn om dit te doen en dat zelfs ook nog elke dag. Naar alle schijn wordt God vereerd, maar in werkelijkheid functioneert het eigen ik nu als een afgod. Dat is de reden dat ik zo vaak heb gesproken tegen het vertoon, de verhevenheid en de veelheid van dergelijke werken en ze heb afgewezen.’

Nu volgt het citaat van deze week: (…) “Ga voor jezelf na wat voor verschil er is tussen de vervulling van het eerste gebod door uiterlijke werken en het innerlijk vervuld zijn van een hartelijk vertrouwen. Want het is het laatste dat ware, levende kinderen van God maakt – het eerste is oorzaak van ellendige afgoderij en de meest schadelijke hypocrieten op aarde, die met hun grote vertoon van gerechtigheid talloze mensen in hun gevolg brengen, terwijl ze hen toch niet tot geloof bewegen.

Zodoende worden deze mensen op een jammerlijke manier op een dwaalspoor gebracht en komen om in wat niet meer is dan uiterlijk vertoon. Christus waarschuwde voor dit soort mensen toen hij zei: ‘Pas dan op als iemand tot u zegt, zie, hier is de Christus of daar is hij!‘ (Matteüs 24 : 23). Of nogmaals: ‘Ik zeg u: de tijd zal komen dat u God niet op deze berg of in Jeruzalem zult aanbidden, want de Vader zoekt geestelijke aanbidders‘ (Johannes 4: 21-23).

Deze en soortgelijke passages hebben mij geraakt (en behoren ieder te raken) en me ertoe bewogen om het opzichtige vertoon van decreten en zegels, vlaggen en aflaten etc., waarmee de arme mensen verleid worden om kerken te bouwen, te geven en offeren en om te bidden. Maar het geloof wordt daarbij helemaal niet genoemd en dat wordt bewust vermeden of zelfs tegen gewerkt en onderdrukt, want geloof maakt geen onderscheid tussen werken, en waar geloof aanwezig is, kan het uitbazuinen en het aanbevelen van het ene soort werk boven het andere niet bestaan.

Geloof is nu eenmaal de enig aangewezen manier om God te dienen, en het zal geen enkel werk toestaan deze naam te dragen, behalve die waaraan zij zelf dit overdraagt, zoals dat (alleen) gebeurd wanneer het werk in en door geloof wordt gedaan.

Welnu, waar blijven ze dan die die ons vragen welke werken goed zijn, welke ze doen moeten en hoe deze goed zullen zijn? Ja, en waar zijn ook degenen die zeggen dat wanneer wij prediken over geloof, we geen werken onderwijzen of zeggen dat ze niet behoren te worden gedaan?

Geeft dit ene eerste gebod ons niet meer werk dan ooit een mens zal kunnen doen? Als één enkel mens wel duizend mensen was, als hij alle mensen in één was, als hij alle schepselen omvatte, dan wordt er nog steeds genoeg van deze ene mens gevraagd – en zelfs meer dan genoeg – omdat hij de opdracht kreeg te allen tijde te leven en wandelen in geloof en vertrouwen op God, om dat geloof aan niemand anders te schenken en om zodoende geen andere God te hebben, dan alleen de enig ware God.

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 6, S. 211/212 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, deel 44, blz. 33)

NB. Deze Luther-quote is een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) the email address to: info@martinluther-quotes.com Or, you can use the web-form located on the homepage of the website www.maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

(…) En al wat uit het geloof niet is, dat is ​zonde.
(Uit Romeinen 14)

(…) 25 Werd niet ook Rachab, de ​hoer, ​rechtvaardig​ verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de geest, zo is ook geloof zonder daden dood. (Uit Jakobus 2)

Bron afbeelding:  Bible Verses

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s