Belijdenis doen van je geloof… (I)

Geloof belijden in het Nieuwe Testament (a)

Voor belijden en belijdenis worden in het Nieuwe Testament respectievelijk de woorden ‘homologeoo’ en ‘homologia’ gebruikt. Homologeoo betekent letterlijk ‘hetzelfde zeggen’. Het gaat bij het belijden om het geheim, dat wij hetzelfde zeggen als God zegt in Zijn Woord.

Belijden is eigenlijk gelovig antwoorden op het Woord van God. Met mond en hart, met woord en daad reageren op Gods heilsdaden in de geschiedenis. Naast de letterlijke betekenis van belijden als ‘hetzelfde zeggen’, vinden we ook betekenisaspecten als: toestemmen, toegeven, plechtig beloven, zich ergens toe verplichten, zich door een gelofte binden en openlijk verklaren. Al die betekeniselementen doen mee bij de openbare geloofsbelijdenis.

Denk aan 1 Timotheüs 6 : 12, waar Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheüs schrijft: “Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.” Paulus bedoelt hier te herinneren aan de geloofsbelijdenis, die door Timotheus is uitgesproken bij zijn doop.

In alle andere teksten zien ‘belijden’ en ‘belijdenis’ meer op een bepaalde levenshouding die er continue moet zijn, dan op een eenmalige handeling of uitspraak. Hieruit mogen we niet concluderen, dat het bij het belijden alleen zou gaan om een christelijke levenshouding zonder de belijdenis van een bepaalde leer. Integendeel, het gaat erom dat de fundamentele geloofswaarheden, die we als christen geloven met ons hart en belijden met onze mond, doorwerken in heel onze levenswandel.

De ware en goede belijdenis krijgt gestalte in leer en leven; als dat niet het geval is, is het een slecht teken. Belijden en belijdenis zijn dan ook geen vage begrippen. In deze woorden klinken de noties mee van plechtig beloven, met zekerheid uitspreken en daar ook openlijk voor uitkomen.

Maar al komen wij deze aspecten ook tegen in de belijdenisvragen, daarmee kunnen wij onze vorm van openbare geloofsbelijdenis nog niet teruglezen in de Schrift. Omgekeerd betekent dit niet, dat er in het Nieuwe Testament helemaal geen sprake zou zijn van een vorm van openbare belijdenis. Ik denk aan wat er gebeurde bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. In Handelingen 2 : 41 lezen wij, dat degenen die het woord van harte aannamen gedoopt werden. Dit aannemen was een openlijk ‘amen’ zeggen op wat door de apostelen onderwezen werd. (1)

Alleen door middel van deze belijdenis  kon men toegelaten worden tot de heilige doop en zo tot de kring van Christus’ leerlingen, tot de gemeente. Deze lijn is in heel het boek van de Handelingen terug te vinden. Denk maar aan de belijdenis van de kamerling, aan wie eerst gevraagd werd zijn geloof te belijden om gedoopt te kunnen worden. Filippus zegt: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd (om gedoopt te worden). Daarop belijdt de kamerling zijn geloof: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is (Handelingen 8 : 37).

(Wordt vervolgd…)

(1) Opgemerkt AJ:  We lezen in het boek Handelingen dat de leden van de eerste gemeente(n) het door de apostelen verkondigde Woord aannamen en dat hun Doop niet pas volgde na het (eerst nog verder) onderwezen te zijn geworden in dat wat in eerste instantie (bijv. op de Pinksterdag in Jeruzalem) verkondigd was door hen. Paulus vatte zijn verkondiging eens samen als: Christus en Die gekruisigd, zie 1 Korintiërs 2; en zie bijvoorbeeld ook zijn verkondiging te Athene in Handelingen 17.
Paulus zag dit gelovig ‘aannemen’ van het door hem aan heidenen (!) verkondigde Evangelie, dat hij met ‘vrees en beven’ en niet met veel ‘mensenwijsheid’ verkondigde als een Kracht en krachtig werk van de Heilige Geest in de harten van de hoorders (zie zijn woorden daarover in 1 Korintiërs 2 : 1-5)

(a) De tekst is afkomstig van de gratis beschikbaar gestelde download op Refoweb van hoofdstuk 4 “Belijdenis doen”  van het hieronder vermelde boek.

Bron tekst:  Omgang met God – bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis door ds. C.G.Vreugdenhil.

Bron afbeelding:  Pinterest

Handelingen 2 41 - Those who accepted his message - Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Catechismus, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s