Wie zullen aanzitten aan de koninklijke maaltijd… (II)

(…) Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn ​heer​ verslag uit.
(Lukas 14 : 21)

De taak van de dienaar

(…) Het is in de eerste plaats de plicht van Gods dienaren zich stipt en nauwgezet te houden aan wat hun door de Heere als een last is opgelegd. Dat wil zeggen dat ze in de Evangelieprediking juist dat moeten spreken en verrichten wat hun bevolen is, zonder op eigen gezag iets daaraan af te doen of toe te voegen. Na het verrichten van hun werk moeten ze de goedkeuring en verdere opdrachten van hun Zender eerbiedig afwachten. Ze moeten beslist niet van het ene naar het andere werk of volk overgaan, voordat ze daartoe van hun grote Zender opnieuw bevel hebben ontvangen. Want wie dat doet, loopt waar hij niet gezonden is, en wat voor zegen heeft hij dan op zijn werk te wachten? Gods Woord toch doet alleen wat Hem behaagt, en is alleen voorspoedig in hetgeen waartoe Hij Zelf het zendt (Jesaja 55 vers 11).

De tweede les die ons hier geleerd wordt, is deze dat zij die in de dienst van de Heere gebruikt worden, nauwkeurig verantwoording moeten afleggen van het uitvoeren van hun ambt. Ook moeten zij een getrouw getuigenis geven van het antwoord van hun hoorders daarop. Dit is een aansporing voor degene die in Gods Naam de mensen een boodschap moet brengen, om zich getrouw te kwijten van de taak die hem is opgelegd.

Dat is ook van groot belang voor hen aan wie in Gods Naam het Evangelie gepredikt wordt. Want hoe zou een dienstknecht van God voor zijn Zender kunnen bestaan, als hij een belangrijk deel van zijn opdracht moedwillig zou nalaten? Of als hij in zijn bediening niet met die ernst, trouw en aandrang te werk zou gaan als hij naar zijn plicht had moeten doen. Hij kan met recht verwachten dat zijn heer hem zijn trouweloosheid als een misdaad zal verwijten en zijn ongenoegen daarover op de meest gevoelige wijze doen ondervinden.

Kwijt de dienaar zich echter oprecht van zijn taak, ook al is het gebrekkig, dan heeft hij zijn ziel bevrijd. Zijn heer zal hem niet oordelen naar de vrucht die hij op zijn arbeid ziet, maar naar de oprechtheid van zijn welmenende inspanning. Hij zal voor Christus een goede reuk zijn, zowel in hen die verloren gaan, als in hen die behouden worden. In zo’n geval zal het ongenoegen van God niet op de nodigende dienaar neerkomen, maar geheel op hen die zijn vriendelijke uitnodiging van de hand wezen.

Het overdenken hiervan heeft zonder twijfel een droevige kant. Toch is zij van het grootste belang voor een ware dienaar van het Evangelie, die getuige moet zijn van de ongehoorzaamheid van zijn medeschepselen. Voor een echt menslievende dienaar is het op zichzelf beschouwd geen aangename bezigheid om hen bij God te moeten aanklagen van wie men de zaligheid hartelijk zoekt te bevorderen. Maar dat is wel de plicht van een getrouwe Evangeliedienaar. Het nakomen van die plicht eist dit van hem, en Gods eer moet hem in dit geval meer ter harte gaan dan de liefde tot zijn medemens. Zo handelt hier de dienstknecht in onze tekst. Vaak moeten de dienaren van Jezus zuchten met tranen in hun ogen over het ongeloof van de mensen.

Zo zullen ze op de laatste dag verantwoording en rekenschap aan God moeten afleggen over hun dienst in het Evangelie die zij volbracht hebben. (…)

(…) 1 Men moet ons beschouwen als dienaren van ​Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. 2 Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. (Uit 1 Korintiërs 4)

Bron tekst: Gedeelte uit de preek “Dwing ze om in te komen” van ds. Adrianus Theodorus Clarisse (1741-1782) – uitgegeven in de Reveil-serie (No. 535 – Juni 2017) van Stichting “Smytegelt-Fonds”.

Bron afbeelding: Met Open Bijbel

Paulus een dienaar - Met Open Bijbel

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s