Vrees niet…

”Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uws Vaders welbehagen, u het Koninkrijk te geven. ”  (Lucas 12 : 32)

Het heeft de Heere altijd goed gedacht om het nederige en geringe uit het stof te verheffen tot uitmuntende heerlijkheid. Nog steeds is dit Zijn onveranderlijke welbehagen. Dat is geen wonder, want op deze wijze openbaart Hij de rijkdom van Zijn oneindige volmaaktheden op de voortreffelijkste wijze.
Zo laat Hij Zijn eindeloze vermogen zien om een onuitputtelijke schat van volmaaktheden in rijke mate uit te storten op een gering schepsel. Ook Zijn almacht om die geschonken heerlijkheid te bevestigen, zelfs als niets eraan meewerkt, maar eerder alles tegenwerkt.
Hij toont daarin ook Zijn goedheid, dat Hij Zichzelf als het hoogste Goed op een milde wijze geeft aan een mens die geen enkele aantrekkelijkheid bezit. Daarbij laat Hij ook Zijn vrijheid zien dat Hij als de Heere met het Zijne doet wat Hij wil (Mattheüs 20 : 15).
Op deze wijze maakt Hij ook Zijn onafhankelijkheid bekend. Hij is niet afhankelijk van iets wat eerder is geschied of gedaan. Daartegenover blijkt juist temeer hoe de geringe van Hem afhankelijk is. Zo bespeurt men ten slotte Zijn wijsheid, want op deze wijze wordt Zijn lof het meest verkondigd en Zijn Naam het meest verheerlijkt, welke beide het doel zijn van al Zijn w’erken.

Zou u graag bevestigd willen zien dat God het geringe verheft? Let dan eens op Jakob, David en anderen. Maar waarom zouden we hier bepaalde personen naar voren willen brengen om dit te bevestigen? Let eens op het volk van God in het algemeen. God heeft immers het dwaze en het zwakke der wereld, het onedele en het verachte uitverkoren (1 Korinthe 1 : 27-28). Het is het eeuwig vrije, soevereine en onveranderlijke welbehagen van God om het geringe en kleine te verheffen tot de uitnemendste heerlijkheid.

Geestelijk armen, machtelozen en kleinen worden uit vrije genade door de hemelse Vader tot de meest dierbare heerlijkheid verheven. Geen rijkdommen van de wereld, geen angstig zwoegen en zorgen voor tijdelijke dingen brengen ons daar. Nee, leeg is het goed van de wereld, zonder dat het de ziel baat. Het is zelfs niet eens in staat om de mens van tijdelijke vrees te bevrijden, zoals de Heere Jezus eens leerde in de gelijkenis van de rijke man. Zijn land had wel gedragen, hij dacht zijn schuren af te breken en grotere te bouwen en in overvloed van weelde lang te leven. Mijn ziel, zei hij, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren; neem rust, eet, drink en -wees vrolijk. Maar onverwacht klonk deze vreeswekkende stem in zijn oren: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen, en wat gij bereid hebt, van wie zal het zijn? (Lukas 12).

Schadelijk voor het verkrijgen van die uitmuntende heerlijkheid is de zorg voor dit broze en vergankelijke leven, voor voedsel, kleding en wat we verder nodig hebben. Al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar voor de uitverkorenen van God is het passend om voor dingen van meer nut zorg te dragen. Ze moeten niet vragen wat ze eten of drinken zullen, en waarmee zij zich kleden zullen. Daartegen worden ze door de Heere gewaarschuwd. Zij worden juist opgewekt tot een andere zorg van meer belang. Daardoor worden ze zelfs van alle vrees bevrijd voor de dingen van deze tijd. Zoek, zegt de Heere, eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Als we nu letten op de geestelijke armoede, machteloosheid en kleinheid van de zwakke schapen van de Heere, wat zijn ze dan traag om de wijze raad van de Heere te volgen en zo aarzelend in het vinden van het Koninkrijk van God en de voorrechten die daarbij beloofd zijn. Daarom willen we uit de mond van de Heere Jezus aantonen, dat Zijn hemelse Vader juist deze geestelijk arme en machteloze kleinen uit vrije genade wil verheffen tot de meest dierbare heerlijkheid.

O Heere, laat het hart van Uw volk hieronder verkwikt worden en geef dat de natuurlijke mensen door dit woord gelokt mogen worden en met nieuwe ijver in hun hart werkzaam worden. Amen.

Bron tekst: Inleiding op preek “Zonder vrees naar het koninkrijk” van ds. Joannes Beukelman – uitgegeven in de Reveil-serie (No. 533 – April 2017) van Stichting “Smytegelt-Fonds”.
Bron afbeelding:  Uit het woord der waarheid

Wat is een herder - Uit het woord der waarheid

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s