De meerdere zal de mindere dienen…

11 Want toen de ​kinderen nog niet geboren waren, en niets goeds of kwaads gedaan hadden – opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden (…) Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. 13 Zoals geschreven staat: ​Jakob​ heb Ik liefgehad en ​Ezau​ heb Ik gehaat. (Uit Romeinen 9)

Het haten van God

Het haten van God (1) moeten we hier als volgt lezen en begrijpen: God geeft de mens een positie die anders is dan die wij mensen “rechtens” zouden verwachten. Ezau was de eerstgeborene en het lag in de lijn der verwachting dat hem het eerstgeboorterecht en de daarbij behorende zegen zou toevallen. Hij toonde zich ook de sterke en vrije mens die zichzelf – door te jagen – heel goed van voedsel kon voorzien…

Heel de Bijbel door zien we dit verkiezen van God en het “de mens zijn of haar plaats wijzen”. Dat “onze plaats wijzen” begon al vanaf en de schepping van de mens. En we zien daarbij steeds dat de liefde en de voorkeur van God in de eerste plaats uitgaat naar en geldt voor “tweede plaats” mensen.

Zo mag Eva het Zaad voortbrengen en krijgt Adam de taak (“roeping”) haar in en bij het volbrengen van die taak te dienen. Hij krijgt niet de opdracht om over haar te heersen om haar daarmee nog meer dienstbaar te maken, namelijk niet alleen aan de opdracht van God, maar ook nog aan hem als man en vader (dat willen heersen is vanwege de zondeval wel de natuurlijke neiging van de man(nen) en veel vrouwen hebben daaronder geleden en nog!).

We kunnen verder o.a. wijzen op Kaïn en Abel, op Ismaël en Izak,  Ezau en Jakob, op Saul en David, op Maria en Jozef en er zullen er nog meer aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd.

De Liefde en de Rechtvaardigheid van dat “de meerdere zal de mindere dienen” is wel het heerlijkst aan het licht gekomen in het leven van onze Heer Jezus Christus. In Hem kwam God zelf als “dé Meerdere” ons mensen als “de mindere” dienen…
De mens die zichzelf niet meer verlossen kon en kan van het kwaad en van de schuld van de zonde en de straf van de dood, die wordt verlost en gered van de banden waarmee hij gebonden was aan kwaad en dood. (2)

(1) Het (zondige) haten van de mens valt als volgt te omschrijven:
God en de medemens en de dieren- en plantenwereld niet de hen van God gewezen plaats (zoals Gods Woord ons die wijst) gunnen en/of geven in ons samenleven met Hem en met elkaar en met het leven in de ons omringende natuur.

(2) In de gemeente zijn roeping tot en functioneren in “het ambt” te zien als “plaats wijzen” van het dienstbaar zijn aan en het dienen in en van de gemeente met het gezag van Gods Woord (dus met het gezag van Jezus Christus, die Hoofd is van de gemeente) en deze roeping en het daaraan verbonden gezag is dus niet te zien en te gebruiken voor plaatsing in een hiërarchie, waarbij dan sprake zou zijn van “de baas zijn” van of “de baas spelen” over een ander…

33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 34 ‘Wie kent de gedachten van de ​Heer, wie was ooit zijn raadsman? 35 Wie heeft hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. ​Amen. (Uit Romeinen 11)

Zie ook webpagina: “Opvattingen over “de ambten” in de gemeente…”

Bron afbeelding: Wikimedia Commons

Rembrandt_prophet_hannah - Wikimedia Commons

De profetes Hanna (Lucas 2 : 36-38) – Schilderij van Rembrandt

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s