Ongehoord: De stem van een vrouw tijdens de rechtspraak…

2 Machtigen en raad van rechters, spreekt u werkelijk recht, beoordeelt u de mensen eerlijk? 3 In uw hart bedrijft u al onrecht, en overal op aarde geeft u vrij spel aan het geweld van uw handen. (Uit Psalm 58)

Tot driemaal toe spreekt Pilatus, de rechter, het onschuldig uit.
“Heb niets te doen met die rechtvaardige”, waarschuwt hem zijn vrouw.
De onschuld van de beklaagde staat onomstotelijk vast.
En dus volgt vrijspraak? Loslating? Neen, veroordeling! Wegleiding!
En Pilatus besliste dat hun eis moest worden ingewilligd (…) en leverde hem over om gekruisigd te worden“.

De processen tegen Jezus bestonden uit zes fases: drie fases voor een religieus hof en drie fases voor een Romeins hof. Jezus stond terecht voor Annas, de voormalige hogepriester; Kajafas, de hogepriester van dat moment, en het Sanhedrin. In deze “kerkelijke” rechtszaken werd Hij aangeklaagd wegens godslastering (omdat Hij beweerde de Zoon van God te zijn, de Messias).

De processen bij de Joodse autoriteiten, de religieuze rechtszaken, toonden aan hoe zeer de Joodse leiders Hem haatten, want zij lieten veel van hun eigen wetten nalatig buiten beschouwing. Er waren diverse onrechtmatigheden aan deze processen vanuit de Joodse rechtspraak bezien:

1) Er mochten geen rechtszaken gehouden worden gedurende een feest, en Jezus stond terecht tijdens Pesach. (2) Elk lid van het hof moest persoonlijk zijn stem uitspreken of men wilde veroordelen of vrijspreken, maar Jezus werd veroordeeld zonder hoofdelijke stemming. (3) Wanneer de doodstraf opgelegd werd, moest er een nacht overheen gaan voordat de straf ten uitvoer werd gebracht, maar slechts enkele uren later werd Jezus al gekruisigd. (4) De Joden waren niet gerechtigd om iemand te executeren, maar toch brachten zij de executie van Jezus tot stand. (5) Er mocht geen proces gehouden worden gedurende de nacht, maar dit proces vond plaats vóór zonsopgang. (6) De veroordeelde moest advies krijgen of een advocaat, maar Jezus had niemand. (7) Aan de veroordeelde mochten geen vragen gesteld worden die voor hemzelf belastend waren, maar aan Jezus werd gevraagd of Hij de Christus was.

De vijf belangrijkste vereisten om tot een rechtvaardig oordeel te komen zijn:
1 – Het moet een rechtvaardig oordeel zijn.
2 – Het oordeel moet gebaseerd zijn op bewezen feiten.
3 – De beschuldigde heeft het recht zich tegenover zijn beschuldigers te verdedigen.
4 – Er mag pas een oordeel worden uitgesproken als er minimaal twee, maar het liefst drie betrouwbare getuigen zijn.
5 – Getuigen worden verantwoordelijk gehouden voor hun getuigenis. Als hun getuigenis onjuist is, verdienen ze de straf die de beschuldigde had moeten ondergaan als hun getuigenis juist was geweest.

16 Ik heb nog iets onder de zon gezien: op de plaats waar recht gesproken wordt, heerst onrecht. Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn, en er heerst onrecht. 17 Ik zei tegen mezelf: God zal zowel de rechtvaardigen als de goddelozen aan zijn oordeel onderwerpen, want er is bij hem voor alles wat gebeurt en voor elke daad een tijd en een plaats. (Uit Prediker 3)

1 God staat op in de hemelse raad, Hij spreekt recht in de kring van de goden:
2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela
3 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken,
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van wie kwaad wil.
5 U toont geen inzicht, geen begrip, en doolt in duisternis rond (…)
(Uit Psalm 82)

Bron tekst: bodedesheils.nl en derekprince.nl
Bron afbeelding: wikipedia.nl

Jezus en de rechtspraak - wikipedia

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s