De “vrolijke ruil”: tweevoudig naar inhoud en uitwerking!

1 – Vreemde gerechtigheid

“Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid” (Psalm 31 : 2)

Ik kan God niet gunstig stemmen. Ik kan God niet genadig maken.

Voor Maarten Luther was dit een belangrijke vraag Hoe krijg ik een genadig God? Hij ging er vanuit dat God niet genadig was, maar genadig gestemd moest worden. Je moest eerst boete doen. Tot Maarten Luther ineens ontdekte: ik mag vrolijk leven voor Gods genadig aangezicht (1).
De vraag Hoe krijg ik een genadige God is een diep zondige vraag, want daarmee zet je Christus buiten spel. Luther ontdekte uit de Schrift dat de mens een slaaf van de zonde is, maar gerechtvaardigd in Christus.

Die gerechtigheid is een vreemde gerechtigheid. Christus verwisselt zijn heerlijkheid en gerechtigheid voor onze zonde, Zijn heil is voor ons en onze zonde is voor Hem!

2 – Nieuw Leven

(…) “maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.” (Lukas 9 : 24b)

Wij dienen onszelf te verloochenen en dagelijks ons kruis op te nemen en ons leven als “ons bezit” (2) op te geven en te verliezen omwille van onze Heer Jezus Christus en wij winnen (ontvangen) daarmee hier reeds het nieuwe (eeuwige!) Leven (3) dat van Christus is en dat Hij ons schenkt. Zijn Leven in schenkende gerechtigheid en heiligheid wordt dan ons leven in gerechtigheid en heiligheid (4) en wij verliezen ons oude onheilige leven vol egoïstische ongerechtigheid aan Hem!

Een mogelijke uitwerkingsvorm daarvan in/voor ons samenleven nu?!

Geciteerd uit: “Oecumene: de ander zijn voeten wassen en niet de oren” RD-artikel, zaterdag 18 maart 2017

(…) Het geloof in de Drie-enige God en in de gekruisigde Christus roept volgens Blaumeister gelovigen op tot een exodus: wij zijn geroepen om in de ander te leven, vanuit de ander te denken en te leven. Blaumeister citeerde in dit verband Luthers woorden: „Een christen leeft niet in zichzelf, maar in Christus en in zijn naaste. In Christus leeft hij door het geloof, in de naaste door de liefde.” En Luther legde dat zo uit: „De een moet voor de ander in zeker opzicht een Christus worden, zodat wij over en weer elkanders christussen zijn en Christus dezelfde in ons allen.”
Blaumeiser: „Deze woorden van Luther zijn kerkverbindend en roepen ons op tot een ommekeer. (…)

Tekstverwijzingen

  1. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. (Uit Romeinen 1)
  2. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. (Uit Filippenzen 2)
  3. 25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. (Uit Johannes 11)
  4. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. (Uit Johannes 15)

Bron tekst (deels): bijbelseplaatsen.nl
Bron afbeelding:
Pinterest – Opinie – RD.nl

Luther klopt heil - Pinterest - Opinie - RD.nl

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s