Kinderen en christelijke opvoeding… (I)

8 Mijn zoon, luister naar de lessen van je vader, verwaarloos niet wat je moeder je leert.
9 Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals.
(Uit Spreuken 1)

We hebben gezien dat de vermanende woorden die de apostel tot de ouders spreekt, twee kanten hebben. Enerzijds waarschuwt hij ons onze kinderen niet tot toorn te verwekken, hen niet te irriteren en hen niet onnodig boos te maken. Anderzijds worden deze woorden gevolgd door een positieve aansporing: ‘Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.’ We zullen ons nu richten op de positieve kant van de vermaning van de apostel.

Hoe onbevattelijk groot is het dat wij bestaan en dat wij als individuele schepselen kunnen leven! En als we zien op het gezin, wordt het allemaal nog mooier. Wat een heerlijk onderwijs geeft de apostel ons hier over de functie van het ouderschap! Hij leert ons dat wij onze kinderen krijgen om hen op te voeden, groot te brengen en te onderwijzen in de weg die ze moeten gaan.

Als wij mensen nu eens net zoveel aandacht zouden besteden aan de opvoeding van onze kinderen (1) als aan de verzorging van dieren en bloemen, dan zou de situatie heel anders zijn. We lezen boeken en luisteren naar lezingen over die zaken en willen precies weten wat we moeten doen. Maar hoe vaak vragen we ons af of we het goed doen in de opvoeding van onze kinderen? De opvoeding laat we zomaar op zijn beloop en de gevolgen daarvan zijn pijnlijk zichtbaar…

(…) Wat is kinderen verzorgen en opvoeden een verantwoordelijkheid! In het zakenleven is de mens zich welbewust van de grote verantwoordelijkheid die op hem rust in de beslissingen die genomen moeten worden. Maar is de mens zich ook bewust van de oneindig veel grotere verantwoordelijkheid die hij heeft jegens zijn eigen kinderen? Weegt deze verantwoordelijkheid bij ons werkelijk het zwaarst? De apostel spoort ons aan de opvoeding te beschouwen als de grootste opgave in het leven, de grootste zaak die we ooit zullen moeten behandelen en afwikkelen.

‘Voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.’
De twee woorden die Paulus hier gebruikt zijn heel betekenisvol.

Het woord ‘lering’ (KJV: voeding) duidt eigenlijk op hetzelfde als wat we lezen in Efeze 5:29. We lezen daar dat de Heere Zelf de gemeente ‘voedt en onderhoudt’: ‘Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees (lichaam) gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, zoals ook de Heere de gemeente.’ Hier lezen we dat wij hetzelfde moeten doen met onze kinderen.

‘Lering’ heeft een algemener betekenis en gaat over alles wat wij voor de kinderen doen, gaat over ons handelen dus. Het gaat over het begeleiden van het hele proces van de ontwikkeling van het verstand en de geest, de principes en het gedrag, de hele persoonlijkheid van het kind. Dat is onze taak.

‘Vermaning’ heeft grotendeels dezelfde betekenis, maar legt meer de nadruk op het gesproken woord. Onze kinderen zullen met woorden vermaand worden: woorden van aansporing, woorden van bemoediging, woorden van bestraffing, woorden van afkeuring. Paulus verwijst hier in feite naar alles wat wij tegen de kinderen zeggen als het gaat om onze standpunten en als we aangeven wat goed of fout is, als wij hen bemoedigen, aansporen, enzovoorts. Dit is de betekenis van het woord ‘vermaning’ en de taak die ons daarmee gegeven is.

(1) De schrijver attendeert de lezer er aan het begin van zijn boekwerkje al op het feit dat ook andere mensen die zelf niet de ouders zijn of zelf geen ouder zijn ook zeker een taak hebben bij het opvoeden van kinderen en daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

Wordt vervolgd.

Bron: “Ouders en kinderen – Paulus als pedagoog” – D.M. Lloyd-Jones (Bijbel, huwelijk en gezin, Uitgeverij Kok Kampen)
Bron afbeelding: Bol.com

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s