Een besluit dat niet herroepen kon worden…

(…) 11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn ​huis. In zijn ​bovenvertrek​ had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.

12 Maar toen drongen de mannen zijn ​huis​ binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad en hem prees. 13 Ze gingen onmiddellijk naar de ​koning​ en wezen hem op het koninklijk besluit: ‘Hebt u geen verbod op schrift laten stellen dat ieder mens die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen?’

De ​koning​ antwoordde: ‘Die verordening ligt even vast als elke wet van de ​Meden​ en de Perzen, ze kan niet worden herroepen.’

14 Toen zeiden ze tegen de ​koning: ‘Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit, noch op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen; driemaal daags verricht hij zijn ​gebed.’ 15 De ​koning​ was zeer ontstemd toen hij deze beschuldiging hoorde, en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniël te beschermen.

16 Maar de mannen drongen bij de ​koning​ aan en zeiden: ‘Bedenk, majesteit, dat geen verbod of besluit dat de ​koning​ heeft uitgevaardigd veranderd kan worden; het is een wet van de ​Meden​ en de Perzen.’ 17 Hierop gaf de ​koning​ bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De ​koning​ zei tegen Daniël: ‘Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!

(Uit Daniël 6)

(…) 13 Jullie die ver weg wonen, hoor wat ik gedaan heb,
en jullie dichtbij, erken mijn kracht.
14 De zondaars in Sion sidderen,
de goddelozen worden door angst bevangen:
Wie van ons kan wonen in verterend vuur?
Wie kan wonen in vuur dat eeuwig brandt?’
15 Wie ​rechtvaardig​ leeft en de waarheid spreekt,
wie woekerwinst door afpersing weigert,
wie aangeboden steekpenningen afwijst,
wie niet wil toehoren als een ​moord​ wordt beraamd,
wie niet kan aanzien hoe het kwaad geschiedt
16 hij zal hoog hierboven wonen,
veilig in de onneembare rotsburcht;
in zijn brood wordt voorzien,
aan water is nooit gebrek.

(Uit Jesaja 33)

(…) De Heilige Geest Zelf zal hen bij staan. Hij zal hen onoverwinnelijk maken. Hij zal hun een ‘wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen‘ (Lukas 21 :15). Omdat de discipelen in het lijden zich aan het Woord houden, daarom zal het Woord ook bij hen blijven. Voor een gezocht martelaarschap geldt deze belofte niet. Maar het lijden om wille van het Woord is er ten volle van verzekerd.

(Uit Bonhoeffer Brevier, 2 mei)

Lees ook:  Psalm 15

Bron afbeelding:  Pinterest | Pi love | ADPi til I die

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Persoonlijk, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s