Waaruit kent gij uw ellende… (I)

Uit de bedes van het Onze Vader gebed…

En de menigte der gelovigen was één hart en één ziel; ook zei niemand van zijn goederen dat ze de zijne waren, maar alles was hun gemeenschappelijk.
(Handelingen 4 : 32 – naar Luthers vertaling)

Uw Naam worde geheiligd.‘ Misschien zeg je wel: als dat waar is, dat niemand iets zijn eigendom kan en mag noemen, dat dan op aarde niemand Gods Naam naar behoren heiligt; dan zijn ook diegenen onrechtvaardig die rechtszaken met elkaar hebben over eer, geld en goed en andere zaken.

In de eerste plaats antwoord ik dat daarom al eerder gezegd is dat deze bede: ‘Uw Naam worde geheiligd‘, alles te boven gaat en de grootste is van alle beden en alle andere beden in zich besluit.

Als iemand Gods Naam naar behoren heiligde, zou die niet meer nodig hebben om het Onze Vader te bidden.

Als iemand zo volkomen was dat hij niets zijn eigendom zou noemen, die zou geheel rein zijn en Gods Naam zou in hem volkomen geheiligd zijn.

Dat behoort echter niet bij het aardse maar bij het hemelse leven. Daarom moeten wij ons leven lang bidden dat God Zijn Naam heiligt in ons. Want ieder mens – de ene meer dan de andere – zondigt tegen Gods Naam, hoewel de hoogmoedige heiligen dit niet geloven of horen willen.

Daarom heb ik gezegd dat deze woorden niet alleen een bede maar ook een heilzame leer en ontdekking zijn van ons ellendige en verdoemelijke bestaan op aarde en de mens neerwerpt en hem verootmoedigt.

Maarten Luther: Auslegung des Vaterunsersfilrdie einfältigen Laien, 1519, vgl. WA 2,91,35 -92, 12

Bron tekst: “Uit de diepten roep ik tot U – Dagboek over het gebed – Maarten Luther” (2 november – “Niets mijn eigendom“)  samengesteld door Hugo van Woerden (Den Hertog, Uitgeverij)

Conflicten om geld en goed:

(…) 6 U hebt daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? 7 Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen? (1)
(…) 4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 5 Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; 6 maar de ​genade​ die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn ​genade. (Uit Jakobus 2 en 4)

(1) Dat gebeurde (al) bij onze Doop!

Lasterpraat en (ver)oordelen: 

(…) 11 Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. 12 Eén is Wetgever én Rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? (Uit Jakobus 4)

Bron afbeelding:  Patheos

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin, Persoonlijk, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s