In de genade blijven…

Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven (Romeinen 6: 1-2)

Niet om uw gerechtigheid…

Niet om uw gerechtigheid …’ (Deuteronomium 9 : 5). Hoe zit dat dan, dat er zoveel teksten en beloften in de Bijbel staan die zeggen dat zij die vroom zijn en goede werken doen, beide hier en daar hun loon zullen ontvangen?

Zoals deze belofte bijvoorbeeld: ‘Geef, zo zal u ook gegeven worden‘ en ‘Ieder zal loon ontvangen naar zijn werk‘ (vgl. Lukas 6 : 38 en 1 Korintiërs 3 : 8).

Hierop zeg ik: daar ligt het nu alleen aan dat u ook moet weten wat het bij God is om vroom te zijn en goede werken te doen. Namelijk: dat is het zeker niet, dat je eraan komt wandelen en zegt: ‘Heere, dat en dat heb ik gedaan, betaal en beloon het.’ Maar dat je van harte zegt: ‘Heere, ik neem al Uw weldaden, gaven en genade als een zondig en ellendig mens aan.

Waar ik ook loop of sta – als U naar recht en verdienste met mij zou handelen – heb ik de eeuwige straf en het helse vuur verdiend (vgl. Psalm 143 : 2). Daarom wil ik niet naar mijn zonde en ook niet naar mijn verdienste kijken, maar alleen naar Uw heilig Woord.

U gebiedt, vermaant en dreigt dat niemand enig werk voor U mag brengen om daarmee iets te verdienen, maar dat wij, alleen door Uw Vaderlijke goedheid en genade, vergeving van zonden en allerlei gaven ontvangen (vgl. Efeze 2 : 8 vv). ‘O God, doe mij in dit zuivere en ongeveinsde geloof staan en blijven!

Waar nu dit vertrouwen in het hart is, daar zullen ook de werken die in het geloof gedaan worden, voor God goed en behaaglijk zijn en omwille daarvan het beloofde loon ontvangen. Want dit is de belofte: wie het eerste gebod [= bij Luther het gebod des geloofs] houdt en in genade staat, voor die zal ook zijn hele leven en wat hij doet, aangenaam en goed gedaan zijn.

Buiten de genade is spoedig een afgod gemaakt onder de valse schijn van goede werken. Wie dit echter goed begrijpt, kan daarop niet vertrouwen of van zijn werken een afgod maken. Hij blijft rein en zuiver in het geloof en doet de werken in en uit genade. Daarom alleen zijn het ook rechtschapen en goede werken voor God.

Maarten Luther: Predigten über das 5. Buch Mose, 152.9, vgl. WA 28,748,15 – 749,30

(1) Preek van Luther over het vijfde boek van Mozes zoals dat gekozen (a) is bij HC Zondag 24 vraag 63:  Hoe? verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen?
(a) Zie vermelding bron van de tekst.

Lees ook:  Zondag 44: Tiende gebod – Gij zult niet begeren

Bron tekst:  “Mijn enige troost – 365 dagen met de Heidelbergse Catechismus – Maarten Luther” samengesteld en vertaald door H.C. van Woerden – Den Hertog Uitgeverij.

(…) 5 Niet vanwege uw ​gerechtigheid​ of vanwege de oprechtheid van uw ​hart​
komt u hun land in om het in bezit te nemen,
maar vanwege de goddeloosheid
van deze volken verdrijft de HEERE, uw God, hen van voor uw ogen uit hun bezit,
en om het woord gestand te doen
dat de HEERE, uw God, uw vaderen, ​ Abraham, Izak en ​Jakob, gezworen heeft.

6 Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw ​gerechtigheid​ is
dat de HEERE, uw God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen,
want u bent een halsstarrig volk.

7 Houd in gedachten en vergeet niet dat u de HEERE, uw God,
zeer toornig hebt gemaakt in de woestijn: vanaf de dag
dat u uit het land Egypte vertrokken bent, totdat u op deze plaats kwam,
bent u ​ongehoorzaam​ geweest aan de HEERE.

(Uit Deuteronomium 9)

Bron afbeelding:  The PreachersWord

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Een reactie op In de genade blijven…

  1. janvdijk9464 zegt:

    Dit is op Sitetitel herblogden reageerde:
    zonde blijft maar vergeving ook

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s