De negenennegentig rechtvaardigen…

(…) Alle ​tollenaars​ en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2 Maar zowel de Farizeeën als de ​Schriftgeleerden​ zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’

Jezus​ vertelde hun toen deze ​gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. (…)

Aan wie moeten we denken bij die negenennegentig rechtvaardigen? Laten we er goed acht op geven in welke situatie en waarom en m.n. aan wie Jezus deze gelijkenis vertelt en voorhoudt.

We moeten heel goed beseffen dat Jezus deze gelijkenis vertelt met het oog op de woorden en de houding van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Dat waren de dominees en theologen, zeg maar de kerkleiders, in het Israël van die tijd.

Met het beeld van de herder en de kudde(n) waren zij vanuit ‘het OT’ vertrouwd, alleen hadden zij de kudde ingeperkt (vanwege hun ‘theologische visie’) tot de vrome mensen die heel trouw naar de synagoge kwamen en hun woorden zo goed begrepen hadden, dat ze heel plichtsgetrouw (volgens hun leraars ‘Wetsgetrouw’) het onderwijs van deze kerkleiders en alles wat daaraan vastzat opvolgden en in praktijk brachten.

De andere (merendeel Joodse) mensen, die voor een groot deel zich wel aan de sabbat hielden en dan in de synagoge kwamen, werden echter toch gezien als “de schare die de Wet niet kent” en dan had je natuurlijk ook nog “de zondaars en de tollenaars” onder Gods volk (die kwamen zeker óók in de synagoge) en er waren natuurlijk – niet te vergeten – ook heel wat heidenen in het land. Die mensen konden natuurlijk niet tot de ‘ware kudde’ worden gerekend…

Op de sabbat konden de mensen in de synagogen te horen krijgen, hoe ze als rechtvaardigen konden (gaan) leven en door-de-weeks konden ze dat op straat en in de tempel afleiden uit het voorbeeldig gedrag van de Farizeeën en Schriftgeleerden en dan verder nog van een ijverige groep volgelingen van deze ‘Schrift-wijze mannen’, die hun onderwijs “op de voet” volgden.

Dus die negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering (meer) nodig hadden, daarmee doelde Jezus toen niet op al het ‘kerkvolk’, dat op de sabbat in de synagoge kwam, maar hij bedoelde de “upper-ten” van en in de synagoge. De groep mensen waar je – volgens de toenmalige kerkleiders dan – wat aan had bij en voor de dienst aan God. En de rest van de Joodse mensen daar in Israël en in de synagogen, tja die hing er eigenlijk maar wat bij, in hun ogen althans…
Maar juist die groep mensen heeft Jezus op het oog wanneer hij spreekt over dat ene schaap, dat aan het dwalen is en gezocht en gered moet worden (zie bijv. ook Psalm 119 : 176, en hoe vaak spreekt deze Psalmdichter er niet over dat hij gezocht en gered moet worden!)

Maar de Farizeeën en Schriftgeleerden waren helemaal ongevoelig geworden voor het Levende Woord van God. Zelfs toen dat “in Levende Lijve” voor hen stond en hen het onderwijs uit “de Schriften” gaf dat ze nodig hadden. Ze voelden zichzelf volkomen gedekt door hun eigen uit “de Schriften” gedestilleerde leer (theologie) , en nou ja, voor de paar zonden die ze dan mogelijk zo nu en dan nog deden, daarvoor hadden ze toch  ‘hun verzoeningsdienst’ in de tempel… Zij en zich nog moeten bekeren? Het zou wat!

Bron Bijbelteksten:  Lukas 14 en 15 (NBV) – debijbel.nl – Nederlands Bijbelgenootschap.

Bron afbeelding:   Schriftstudies

Bidden - De farizeeër en de tollenaar - Schrifstudies

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël, Persoonlijk. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s