Uitdragen Evangelie verdraagt geen menselijk spektakel, “mooiermakerij” en “gewichtigdoenerij”…

Pasen 2017 (zie 1)

(…) “Moet ik, arme madenzak (2) die ik ben, ik die puur zonde ben, vast geloven dat Christus Die nooit zonde heeft gedaan, voor mij moest sterven en mijn zonde op Zich nemen? Wie kan dat geloven? Laat mij iemand zien die dat gelooft – die moet wel een groot hart hebben! Maar ik, ik heb de eeuwige dood en de eeuwige toorn van God verdiend. Moet ik mijn huid afstropen, geloven en zeggen: ik heb geen schuld, ik weet van geen zonde, de dood gaat mij niets aan, ik zal niet sterven?

Hoe is het mogelijk dat de natuur dit begrijpt? Terwijl ik weet dat schuld en zonde op mij ligt, moet ik dan zo hoogmoedig zijn dat ik zeg: ‘Ik weet van geen dood, ik weet van geen zonde, van geen straf en oordeel?’

Nu, deze grote roem overkomt een christen die een nieuwe mens wordt, zodat hij niets weet van dood en zonde. ‘Wat?’ zegt het hart, ‘kijk maar eens naar je zondenregister, je bent toch vol zonde!’ Dan antwoord ik: ‘Er is niets dan puur leven en onschuld. Christus is voor mij gestorven en opgestaan. Hij heeft Zich voor mij laten verslinden door dood en graf. Niets (en niemand) kan mij nu nog kwaad doen.’ (3)

Op dit hoofdstuk hebben wij ons leven lang genoeg te studeren en wij kunnen het dan nog niet onder de knie krijgen – ook niet als wij er honderd jaar over doen! Voor u is het heel makkelijk als er gepreekt wordt over de opstanding van Christus. Ja dat u het ook gelooft, daar gaat het om – begin en probeer het maar! Laat mij eens iemand zien die deze vier woordjes ‘opgewekt om onze rechtvaardiging’ (vgl. Romeinen 4:25) kan bevatten.

Alle mensenharten zijn niet genoeg om deze woorden te begrijpen, de hele wereld is te klein voor dit woord – want te groot zijn de woorden! Hoe zou vlees dit kunnen begrijpen? Ik ben vleselijk, vol zonde en ik hoor: dat de Zoon van God is neergedaald voor mij en tot mij zegt: ‘Je hebt gezondigd – maar Ik wil je plaats innemen! Je hoeft nu voor geen zonde of dood meer te vrezen.’ Dit kan ik niet begrijpen, want de Persoon is te groot – en het werk is te groot! Deze woorden zijn vol vuur, zodat zij in hen die geloven, zonde, dood en alle vrees verteren.”

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1525, vgl. WA 17.1, 185, 28 – 186, 32

(1) Op Paasdag, 16 april 1525, preekte Luther volgens de toen gebruikelijke orde van Schriftlezing (wéér) over Markus 16 vers 1 tot 8. Maarten Luther (1483-1546) hield zich op zon- en feestdagen aan de oud-kerkelijke perikopen. Hoewel er op zondagmiddag en doordeweeks uit vervolgteksten gepreekt werd, was Luther heel voorzichtig met het afschaffen van wat voor hem maar bijzaken waren. Ulrich Zwingli (1484-1531) brak met het hele systeem – hij meende dat de perikopen de toegang tot het geheel van de Schrift in de weg stonden. Ook Johannes Calvijn (1509-1564) koos zo consequent mogelijk voor de doorlopende Schriftlezing en een daarbij aansluitende doorlopende prediking. Hoewel Calvijn persoonlijk geen voorstander was van christelijke feestdagen liet hij anderen daarin vrij. In het gereformeerd protestantisme ontwikkelde zich later toch weer een soort kerkelijk jaar op en rondom de grote feestdagen, echter zonder dat men daarbij terugkeerde tot de oude perikoop-voorlezingen.

(2) Madenzak: een typische uitdrukking van Luther om het ‘lichaam der zonde en des doods’ aan te duiden (vgl. Romeinen 7:24).

(3) (Romeinen 8 : 31-39 – Liedboek gezang 477, vers 2)
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com

Bron afbeelding: Forum Refoweb

Om zondaren te behouden - Forum Refoweb

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s