Een eeuwig Priester naar de wijze van Melchizédek…

‘U bent eeuwig Priester, op de manier van [of: naar het voorbeeld van] Melchizédek’ (Psalm 110:4, weergave DB 1545)

(…) “Dit priester-zijn van Christus is de echte en enige troost voor ons – voor arme en zondige mensen en alle bedroefde harten. Want daaruit kunnen we weten dat Zijn rijk op aarde niet uit zulke voortreffelijke heiligen bestaat – niet uit mensen die helemaal zonder zonde en volkomen heilig zijn. Integendeel, het is zo: dat Zijn allerhoogste dienst en ambt, waarin Hij voor God staat, is ingesteld om met zwakke, gebrekkige en zondige mensen om te gaan, namelijk met hen die vanwege hun zonden een bevreesd, bezwaard en bedroefd geweten hebben. Zulke mensen wil Hij zeker niet wegstoten of scherp en streng behandelen – óf hen bedreigen en verschrikken met de toorn van God en de verdoemenis.

Nee, op de allervriendelijkste, lieflijkste en zoetste manier wil Hij hen lokken en nodigen om tot Hem te komen – om bij Hem troost en hulp te zoeken en te vinden. Dat zegt Hij immers in het evangelie: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en beladen bent, en Ik zal u rust geven’ (vgl. Matthéüs 11:28). Idem: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaren te roepen’ (vgl. Mattheüs 9:13).

Want een priester is iemand die alleen omwille van zondaren is aangesteld. Hij moet de zondaren ontvangen en tussen God en deze zondaren in het midden gaan staan, hen met God verzoenen en hen vrij-bidden [of: hen verontschuldigen, vgl. voetnoot WA]. Wanneer u vooraf al heilig en zonder zonde zou zijn, dan had u toch helemaal geen priester nodig die voor u moest offeren en bidden?

Daarom, als wij deze Heere Christus voor onze Priester willen houden en Hem willen aannemen, dan moeten we oprecht belijden dat we zondaren zijn. En ook geloven dat Hij door God, voor óns als Priester is aangesteld en gegeven – zodat we bij Hem troost en hulp tegen de zonde moeten zoeken en vinden.

Want daarom heeft Hij Zich voor ons tot Offer gegeven, opdat Hij ons met God zou verzoenen en tot genade zou brengen. Bovendien heeft Hij door Zijn voorbede, voor óns Zijn Geest, kracht en gaven verworven, opdat wij daardoor van de zonde verlost en bevrijd worden, en zó tot eeuwige gerechtigheid en heiligheid, én tot het eeuwige leven komen (vgl. 1 Petrus 2:24; alsook: Psalm 68:19).”

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1535 (der 110. Psalm: gepredigt und ausgelegt) 5. Juni 1535, vgl. WA 41, 192, 16 – 193, 7, weergave: J.G. Walch (Ausgabe 1741) Fünfter Theil, S.1489-S.1490

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

hoe-zondaren-tot-jezus-komen-john-bunyan-abcvhgeloof

Bron plaatje: ABC van het geloof

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s