Wie van genade leven…

‘37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.). (Uit Johannes 7)

Ondank is ’s werelds loon…

In het voorafgaande zegt Luther dat het op zich niet genoeg is dat we zelf dankbaar zijn – maar dat we uit Christus’ voorbeeld moeten leren om ook de ondankbare wereld te verdragen en aan ieder goed te doen: “Wie een christen wil zijn, die moet weten dat hij met al zijn goedheid, trouw en dienst alleen ondank zal verdienen – zodoende moet hij er voor oppassen, om vanwege deze ondankbaarheid, het dienen en helpen van zijn naaste te verzuimen. Nee, hij moet alle ondankbaarheid accepteren en moet helpen waar hij kan – dat noemt men: ‘zich christelijk gedragen’, of zoals Salomo het zegt: ‘brandende kolen op iemands hoofd uitschudden’” (vgl. Spreuken 25:21-22; alsook: Romeinen 12:20).

‘Zijn er niet tien rein geworden? Waar zijn dan de negen?’
(Lukas 17:17, weergave DB 1545)

(…) “Deze kunst (1) zult u van de wereld niet kunnen leren – wel het tegendeel! Als men haar geen dankbaarheid wil tonen, dan is de wereld van mening, dat alles wat zij heeft gedaan, voor niets en verloren moeite is geweest en wil dan voortaan niet meer helpen.

Echter van onze Vader in de hemel kunnen wij deze kunst wél leren. Hij laat Zijn zon niet alleen schijnen over de goeden, die Hem daarvoor danken, maar ook over de kwaden, die Hem niet danken en bovendien al Zijn goede gaven misbruiken. Hij zou dan met recht wel kunnen zeggen: ‘Ik heb de zon nu zoveel jaren laten schijnen en graan, wijn en allerlei goede dingen gegeven, maar Ik kan er geen dank mee verdienen. Daarom wil Ik de zon nu niet meer laten schijnen en dit ondankbare volk van honger laten sterven.’

Maar onze genadige Vader doet dat niet! ‘Nee’, zegt Hij, ‘zo groot kan de ondankbaarheid van de wereld niet zijn dat Ik me daarover kwaad zou maken. Wil de wereld niet dankbaar zijn, dan zal Ik nu toch genadig en barmhartig blijven en de ondankbare mensen wel op een later tijdstip daarover aanspreken.’

Deze kunst moeten wij ook leren, tenminste als we christenen willen zijn. Dit is immers de natuur van de christelijke liefde, dat zij alles verdraagt en verduurt en zich daarover niet bitter en boos maakt. Er zijn er echter maar heel weinig die deze liefde hebben (1). Daaruit volgt dan: dat er ook niet veel goede christenen zijn (2).

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1533, Hauspostille 1544, vgl. WA 52, 467, 6-21

(1) Niemand op aarde “heeft” deze Goddelijke liefde als natuurlijk en persoonlijk bezit of eigenschap of kan dit aanleren als (levens)kunst! Wij ontvangen deze vergevende barmhartige Liefde uit genade wanneer we dagelijks leven met onze Drie-enige God,  en bij al wat Hij belooft aan hen die Hem elke dag nederig zoeken in Woord en gebed.
(218 En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. (Uit Markus 10)

33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Uit Lukas 34)

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

karel-boullart-dat_ondank_s_werelds_loon_is

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Diversen, Gemeente, Geschiedenis, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s