Gods majesteit verborgen in een mensenKind…

Advent 2016 (4)

18 U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, 20 omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de Bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. (Uit Hebreeën 12)

Op 6 maart 1540 houdt Luther (als hij in de stadskerk dr. Johannes Bugenhagen tijdens diens verblijf in Denemarken vervangt) een preek die begint bij Johannes 4 : 1. De Menselijke en Goddelijke natuur van Christus komen in deze preek ter sprake. Daarover zegt Luther trouwens zeer lezenswaardige dingen. Al spoedig maakt Luther een ‘uitstapje’ naar de wetgeving uit Exodus hoofdstuk 20. Hierdoor komen er onverwacht andere zaken aan de orde. Dat is dan ook de reden waarom dit citaat niet op Johannes 4 vanaf vers 1, maar op Exodus 20 : 18-19 is gebaseerd:

En het hele volk [hoorde en] zag de donder en de bliksem, en het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen zij dit echter zagen, vluchtten zij en stonden van verre, en zeiden tegen Mozes: Spreek u met ons, wij zullen gehoorzamen, en laat God niet met ons spreken, anders zouden wij sterven’ (Exodus 20:18-19, weergave DB 1545).

(…) “Wij kunnen het niet uithouden als God in Zijn majesteit, door ontelbaar veel duizenden engelen(1) met ons spreekt – wij kunnen immers deze stem niet verdragen [of: ondergaan, uithouden, verduren]. God zegt evenwel: ‘Nu zal Ik Mijn majesteit op het aller-diepste verbergen, en zal Mijn Zoon Mens laten worden. Hij zal geboren worden uit een maagd, en Ik laat Hem de mensen helpen en overal vergeving van zonden verkondigen.’

‘Hij zal zo vriendelijk en zachtmoedig zijn als maar mogelijk is – alleen mag u niet vergeten dat deze Mens precies dezelfde God is Die in de woestijn, aan de berg Sinaï, met de kinderen van Israël heeft gesproken. Daarom moet u geloven dat Hij het is Die met u spreekt. Hij heeft echter Zijn majesteit in Zijn Mensheid verborgen, en Zijn komst is nu niet met bliksem en donder of met engelen die u doen beven en sidderen. Hij is immers uit een arme maagd geboren en Hij wil u niet bang maken – Hij wil met u spreken over de vergeving van uw zonden!’

Wat moeten we nu beginnen? Als God zou komen met Zijn engelen, [op de manier als in de woestijn aan de berg Sinaï], dan zou niemand Zijn stem kunnen verdragen. Nu zegt Hij echter: ‘Ik zal komen in een eenvoudige en nederige gestalte, in een menselijk Persoon – geloof Mij nu toch!’ Maar nu willen we nog minder naar Hem luisteren en verachten Hem.

We blijven denken dat Hij zeker in Zijn majesteit moet komen – en toch kunnen we Hem in die gestalte niet verdragen! Als Hij in Zijn majesteit komt, kunnen we niet naar Hem luisteren – en als Hij in een eenvoudige en nederige gestalte komt, willen we niet naar Hem luisteren.”

Maarten Luther: Auslegung des dritten und vierten Kapitels Johannis in predigten, 1538/1540, vgl. WA 47, 209, 34 – 210, 26 (verkort)

(1) Vgl. Handelingen 7:53; Galaten 3:19

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s